WebClick Tracer

OPINION

Dasal ang magpapagaling sa mundo sa COVID-19!

Busy ang Simbahan ngayong ‘Rosary Month’ sa paghihikayat sa tanan na bigyang tuon ang mas debotong pagdadarasal ng Rosaryo lalo na ngayong panahon ng pandemya. Layon ng Iglesyang maunawaan ng mga mananampalataya kung bakit may Rosaryo ang mga Katoliko at ang pampalagiang hiling ng Birhen sa pagbibigkas nito na naging lunas sa giyera at peste sa mga nakalipas na pahahon.

Saad ng Simbahan, “A good Catholic who does to know and pray the Rosary is hard to imagine.” Ang Rosaryo ang pinaka-popular na na ‘vocal-mental’ prayer ng Iglesya; ito ang itinuturing na ‘Abridged Bible’ ng mga ordinaryong Katoliko kung saan pinagninilayan ang buhay ni HesuKristo at mga misteryo ng kaligtasan nang may bukas na kalooban, pakikinig, pakikiisa at pagtalima sa mga aral nito.

Sa gitna ng paratang ng mga di Katoliko na isang uri ng ‘pagsamba’ kay Maria ang pagdarasal ng Santo Rosaryo, nanating sentro ng mga pagninilay nito ang Panginoong Hesus. Ang mga misteryong nakapaloob rito ay hango sa Bibliya at umiikot sa kapanganakan, pagpapapakilala, pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo.

Sa Rosaryo pinaparangalan ang Banal sa Santatlo sa paulit-ulit na pagbanggit sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo sa katapusan ng bawat dekada. Ang pag-uugnay sa Mahal na Birhen sa Santisima Trinidad ay tunay na nagbibigay sigla at nagpapabanal sa mga deboto. Pawang isang pelikulang sinusubaybayan ang ‘eksperiyensiya’ ng pagrorosaryo.

Turo ng Simbahan, hindi basta paulit-ulit lang na pagbigkas ng ‘walang katuturang’ mga salita ang Rosaryo dahil ito’y ‘pakikilahok’ sa mapagpalayang aksiyon ng Diyos sa sangkatauhan. Sinasariwa sa bawat dekada ang mga kahanga-hangang bagay na ginawa ng Poon sa atin. Sa madaling salita, ito’y ‘puso sa puso’ at ‘damdamin sa damdamin’ na pakikipag-usap sa buhay na Diyos na nagmamahal sa atin.

Sa pagninilay ng mga misteryo ng Santo Rosaryo habang binibigkas ang “Ama Namin” at “Aba Ginoong Maria” muling nabubuhay ang ala-ala nina Hesus at Maria’ at nagpapatuloy ang kanilang impluwensiya sa atin sa kasulukuyang panahon. Ang isang mabuting Katoliko ay masayang makapag-alay kahit limang dekada lang ng Rosaryo kada araw.

Ang mga Santo mismo ang nagpatunay sa bisa ng pagdarasal ng Rosaryo. Ani Padre Pio, “ito ang sandata ng mundo laban sa kasamaan.” Handa rin daw si San Luis de Montfort isulat gamit ang sariling dugo na “sinumang may debosyon sa Rosaryo kailanman ay di mapaririwara!” Nawa ‘wag rating isantabi ang mga di maikakailang milgaro ng Rosaryo sa kasayasayan.

Ngayong pandaigdigang pandemya, magkaroon nawa tayo ng panibagong interes sa Santo Rosaryo. Sa panahong wala na tayong matakbuhan kundi ang Mahabaging Diyos na nagmamalasakit upang tayo ay iligtas at pagalingin sa COVID-19, sama-sama tayong mag-alay ng panalangin at umasa sa milagro!