WebClick Tracer

OPINION

Kumpiyansa sa Muling Pagkabuhay ni Kristo!

Reaksiyon ng Simbahan sa muling pagpapalawig ng curfew at lockdown ng gobyerno ngayong Pista ng Pagkabuhay ni HesusKristo: “The resurrection of Christ shines light and hope on our current situations!” Hindi raw dapat mapukaw ang ating pag-asa sapagkat buhay ang Diyos at nakabase ang ating kumpiyansa sa Muling Pagkabuhay ng Panginoon.

Sa kanyang pagninilay sa Linggo ng Muling Pagkabuhay, ibinahagi ni Fr. Jerry M. Orbos, SVD: “the Resurrection is a beautiful story of hope, new beginnings, new life. We should accept and take comfort that because the Lord has risen, we too can overcome whatever bends, dead-ends and wall that confront us in life.” Hindi mapupukaw ng COVID-19 ang galak na dulot ng tagumpay ni HesuKristo!

Kumpiyansa tayo bilang mga Kristiyano na ang Muling Pagkabuhay ng Panginoon ang matibay na sandigan ng ating pananampalataya. Dito nakasentro ang buod ng ating pag-asa at buhay. Bilang mga Katoliko, tiwala tayo na: “Kung hindi nabuhay na mag-uli ang Panginoong Hesus, tayo na ang pinakakawawang tao. Sapagkat lalabas na walang kabuluhan ang ating pananampalataya.” (1 Cor 15: 14)

Sa patuloy na paglaganap ng di-masupil na virus, buo ang ating loob sa kapangyarihan ng panalangin at pananalig sa Panginoong gumapi sa kadiliman at kamatayan bunga ng kasalanan at kasamaan. Ang tagumpay ni Kristo ay naghahandog ng pag-asa ani Bishop Teodoro C. Bacani: “The good news of Easter is the grace made available to us, to realize that nothing is impossible with God!”

Totoong malaking dagok ang dulot ng pandemya sa ating pananampalataya. Gayunpaman, wala tayong matakbuhan kundi ang may hawak ng ating buhay at kinabukasan—ang Poon. Wala tayong natitirang sandata kundi ang patuloy na pagkapit nang buong tiwala sa Panginoon sa gitna ng pangangapa sa dilim. Giit ng Simbahan, “dahil muling nabuhay si Kristo, dumating na ang Liwanag na papawi sa lahat ng kadiliman!”

Tayo, turo ng Simbahan, ay nagpapatuloy lamang sa pagpapatotoo na sinimulan ng mga alagad noong unang panahon- na tunay na buhay ang Diyos at muling nabuhay si Kristo; kasama natin Siya sa ating pakikibaka!”God fights for and with us. Let us not leave him out of the picture. Let us pray for those who do not believe in a God they cannot see, and yet believe in a virus they cannot see!” ani Fr. Orbos.

Muli, lubos na kumpiyansa at pagsuko sa Panginoon ang kailangan natin sa kasalukuyan. Ito ang handog sa atin ng Muling Pagkabuhay ni Kristo. Sa tulong ng Banal na Espiritu buong pag-asa nating harapin ang mga pagsubok ng panahon. Hayaan nating dumaloy sa atin ang bunga ng tagumpay ni Hesus. Ito ang magpapatibay sa ating pananampalataya at pag-asa sa kapangyarihan ng Diyos na may kakayahang pagalingin tayo sa anumang karamadaman!