WebClick Tracer

OPINION

Dakilang Kapistahan ng Banal na Puso

Ipinagdiriwang ng Simbahan ang Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus na itinuturing ng Simbahan bilang ‘epitomya’ o kumakatawang buod ng kabuuang pagmamahal at malasakit ng Diyos sa sangkatauhan.

Ipinamalas ni Hesus ang kanyang nang-aalab na puso kay Santa Margarita Alacoque upang patunayan ang kadakilaan ng pagpapahalaga ng Panginoon sa atin. Di inalintana ng Diyos na ito’y masugatan dahil sa awa at habag sa mga makasalanan.

Mahal tayo ng Diyos, malaga tayo sa Kanya! Ito ang sentro ng mensahe ng Banal na Puso. Ibinigay at ginawa ng Poon ang lahat upang makaroon tayo ng kumpiyansa at lakas ng loob lumapit sa Kanya para sa ano pa man, upang makamit ang kaligtasan.

Wagas ang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang mga hinirang kaya’t walang takot ang damat maramdaman ninuman. Hinihimok Niya ang tanang nahihirapan at nabibigatan sapagkat aniya, ang nasugatang Puso ay takbuhan ng mga naghahanap ng aliw at kaginhawahan.

Ang Kamahal-mahalang Puso ang konkretong pagpapahayag ng habag ng Poon sa atin. Sa dibdib ni Hesus natatagpuan ang nagliliyab na dagat ng awa ng Diyos sa sansinukob. Pinapadalisay at nag-aalab ang puso ng sinumang lumalapit at dumudulog dito.

Sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos, Siya na mismo ang gumagawa ng paraan upang manumbalik ang Kanyag mga nawawala at nagwawalang tupa. Saad ng pagbasa ngayong Pista, “Hahanapin ko ang nawawala at ibabalik ang naliligaw. Lulunasan ko ang nasaktan at palalakasin ang mahina. (Ezekiel 34:16)

Nag-uumapaw ang galak sa Puso ni Hesus sa pagbabalik ng mga naliligaw ng landas (Cfr. Lucas 15:3-17). Ito ang layon ng Kamahal-mahalang Puso, viz. ang kaligtasan ng tanan lalo na ang mga nadiskaril o nawalan na ng pag-asa dahil mga mabibigat na problema at matitinding pagsubok.

Ang Banal na Puso, samakatuwid ang ating takbuhan. Walang kabiguan, bagkus kaginhawahan at kapayapaan ang garantisadong matatamo ng mga mapagpakubabang magsusumamo. Sa araw na ito, nawa buksan natin ang puso sa mapagpala at walang-hanggang pag-ibig ng Diyos na sinisimbulo ng Kamahal-mahalang Puso.

Hipuin nawa ng Diyos ang ating puso upang ito’y mag-alab ngayong Pista ni Hesus. Ilubog nawa natin nang buo ang sarili nang may lubos na tiwala sa Kanyang mga pangako; sapagkat kalooban ng Diyos na maranasan natin ang kabuuan ng Kanyang pagmamahal.

Kamahal-mahalang Puso ni Hesus, Kaawaan Mo kami!

Ano ang masasabi mo sa balitang ito? (Mag-komento)

TELETABLOID

Follow Abante News on