WebClick Tracer

OPINION

Gabay ng Diyos

Kakaibang landas ang tinahak ni Santa Juana Francisca de Chantal, isang Pranses na isinalang noong 1572. Ikinasal siya sa murang edad sa isang lalaking mayaman na kilala bilang ‘Baron de Chantal’. Nagkaroon sila ng anim na anak pero hindi nagtagal ang buhay ng kanyang asawa na aksidenteng nabaril ng isang kasama sa pangangaso.

Mahabang proseso bago tuluyang napatawad ni Juana ang nakapatay sa kanyang asawa. Tuwing magkakasalubong sa daan, pinipilit niya itong batiin. Ngunit di nagtagal nakuha rin niyang muling imbitahan ito sa kanilang tahahan hanggang sa lubusang mapatawad sa pamamagitan ng pagpayag na maging ninang sa binyang ng anak nito.

Bilang isang biyuda, itinuon ni Juana ang kanyang pansin sa pag-aaruga sa kayang mga anak, sa panalangin, pagsisimba at pagkakawang-gawa. Naging mabuti siyang ina. Gayundin, naging bahagi ng buhay niya ang pag-aaruga sa mga maysakit at mahihirap. Napansin at humanga sa kanyang kabanalan si Frasisco de Sales, na Obispo ng Dijon.

Naging matalik biyang kaibigan si San Francisco de Sales na nagsilbing tagapayo at spiritual director niya. Pagkaraan ng ilang taon, nagpasya si Juana Francisca na lisanin ang daigdig upang maging isang madre sa ilalim ng patnubay ng kaibingang obispo. Sa suporta nito, itinatag nila ang Visitation Order o grupo ng mga madreng Salesians.

Nang pumanaw ang kanyang kaibigang si San Francisco, inilathala ni Santa Juana Francisca ang mga sulat nito. Nagkasakit ang banal na obispo nang matagal na panahon at namatay matapos makaranas ng maraming pagsubok espiritwal. Pumanaw naman si Santa Juana Francisca noong Disyembre 13, 1641 pero ipinagdiriwang ang kanyang pista tuwing Agosto 12.

Aral sa buhay ni Santa Juana ang pagpapatawad, gaano man kahirap gawin ito. Sa patuloy na pagdarasal nakuha niyang patawarin ang nakapatay sa kanyang asawa. Sa tulong ng patnubay ng santa, mapatawad rin nawa natin ang mga taong nakasakit at nakagawa ng masama sa atin. Sundan natin ang landas na tinahak ng santa upang makamit ang kapayapaan.

Pamana rin ng Banal na Tagapagtatag ang kapuri-puring ugali na pagpapaubaya ng lahat ng bagay sa Diyos. Ang sikreto ng tunay na kaligayahan aniya ay nasa pagsuko ng anumang problema sa Diyos. “To loose all things to God” ang naging motto ng santa. Sa lahat ng pagbabago sa buhay niya, nakita ni Santa Juana Francisca ang kamay ng Diyos.

Santa Juana Francisca de Chantal, tulungan mo kami maging bukas sa gabay ng Diyos at maka-move on sa pamamagitan ng Lubos na pagpapatawad sa mga nagkasa sa amin!