WebClick Tracer

OPINION

Malasakit ni Sto. Tomas Villanueva

Gingugita ng Iglesya ang Pista ni Santo Tomas ng Villanova ngayong araw, Setyembre 22. Si Tomas ay isang paring Agustino, kilalang mangangaral, asetiko at manunulat noong kanyang kapanahunan. Naging isang arsobispo siya at tanyag dahil sa kanyang malasakit sa kapwa.

Nagmula si Santo Tomas sa Fuenllana, Spain; sa bayan ng Villanova siya ipinanganak, nakapag-aral at naging dalubhasa sa pilosopiya at teolohiya. Mula pagkabata nakitaan na siya ng katangi-tanging pagmamahal sa mga dukha. Ugali niyang ipamigay ang kanyang sa mga kagamitan sa maralita.

Sa edad na 16, sumapi siya sa kongregasyon ni San Agustin sa Salamanca at naging ganap na pari noong 1518. Sumikat siya bilang profesor at lubos na hinangaan ang kanyang mga sermon. Di kalaunan, nahirang siyang pinuno ng mga Agustino at nanguna sa pagpapadala ng mga misyonero sa Mexico.

Lubos na minahal si Fray Tomas dahil sa kanyang payak na pamumuhay at kabanalan. Nagpakasakit siya para sa ikapagtatagumpay ng mga simulain ng Simbahan at ikapagbabalik-loob ng mga makasalanan. Nagpatayo siya ng seminaryo at mga bahay ampunan para sa mahihirap.

Naging kaugalian ng banal na prayle ang gumising nang maaang-maaga upang makapagmisa at magpakain sa limandaan katao araw-araw; hanggang sa nahirang siyang Arsobispo ng Valencia dahil sa kanyang natatanging pagpapahalaga at pagmamahal sa mga dukha.

Maraming akda si Santo Tomas tungkol sa kabanalan. Nakilala siya higit sa lahat sa kanyang ’Sermon ukol sa Pag-ibig ng Diyos’. Lubos na humanga sa kanya si Carlos V ng España na humirang kay Tomas bilang tagapayo. Inalok siya nitong maging Arsobispo ng Granada ngunit ito’y kanyang tinanggihan.

Ang mga donasyon na kanyang tinaggap bilang obispo ay itinulong niya sa pagsasaayos ng isang ospital. Sa kanyang malalim na malasakit, binasagan siyang “Ama ng mga Dukha”. Di lamang tulong na materyal ang ibinahagi niya, tinuruan din niyang makaahon sa kahirapan ang mga mangmang na maralita.

Sumakabilang buhay sa Valencia si Fray Tomas noong Setyembre 8, 1555 sa edad na 67. Ang kanyang kanonisasyon ay pinangunahan ni Papa Alajandrino VIII noong Nobyembre 1, 1658. Matatagpuan ang kanyang mga labi sa Katedral ng Valecia, Spain. Ang kanyang Pista ay ipinagdiriwang tuwing Setyembre 22.

Santo Tomas de Villanueva, ruega por nostros!