WebClick Tracer

OPINION

Pista ni Santo Padre Pio

Ipinagdiriwang ng Simbahan tuwing ika-23 ng Setyembre ang kapistahan ni Sto. Padre Pio. Mula sa maliit na lungsod ng Pietrelcina, Italy naging bukambibig sa buong mundo ang pangalang niya dahil sa rami ng mga himala noon pa mang siya’y nabubuhay.

Ipinanganak ang sikat na Pransikano noong Mayo 25, 1887. Sumapi siya sa mga Capuchino sa edad na 16 ngunit dahil sa mahinang kalusugan umuwi siya sa kanyang pamilya. Noong 1916 pinabalik siya sa kumbento ng San Giovanni Rotondo at doon nanatili hanggang 1968.

Naging ganap na pari ito noong Agosto 10, 1910. Pinili niya ang pangalang ‘Pio’ bilang Pransiskano. Sa loob ng apatnaputng taon nanatili siya sa loob ng monasteryo ng San Giovanni kung saan isinabuhay niya ang kanyang bokasyon sa pagmimisa at pagpapakumpisal.

Sumikat si Padre Pio higit sa lahat dahil sa mga sugat katulad ng kay Hesukristo sa kanyang mga kamay, paa, at tagiliran na ipinagkaloob sa kanya pagkatapos magmisa noong Setyembre 20, 1918. Bukod dito sinasabing nababasa niya ang nasa puso ng mga penitente.

Dakila ang pagmamahal ni Padre Pio sa Banal na Eukaristiya at dito namalas ng madla ang Kanyang Kabanalan. Ang kanyang malalim na pang-unawa, habag, simple at praktikal na mga payo ang naging daan upang makuha niya ang kumpiyansa ng libu-libo sa kumpisalan.

Sobrang dami ng gustong kumunsulta kay Padre Pio kaya’t napilitang ipatupad ang limit ng pagpapakumpisal sa kanya sa pamamagitan ng reserbasyon. Hindi pumasok sa isip ng prayle ang kasikatan kaya’t giit nito tuwi-tuwina “I only want to be poor friar who prays.”

At kahit naitinanghal nang ganap na Santo noong 2022, Padre Pio pa rin tawag sa ‘rock star’ ng San Giovanni Rotondo. Tanyag siya sa buong daigdig bilang isa sa mga dakilang mapaghimalang pintakasi ng Ikadalawampung Siglo.

Hanggang ngayon napakarmi ang nagpapatotoo na sila’y milagrong pinagaling o tinulungan ni Padre Pio; gayunman ang pinakasikat na kuwento tungkol sa paring nakababasa ng puso ay nang sabihan niya kay Fr. Karol Wojtyla na balang araw siya ang hihiranging Papa!

Padre Pio, Ipanalangin Mo kami!