Abante Tonite Interactive

6 patay sa wagas na pag-ibig na nilukuban ng panibugho

621

Wala rin siyang araw na pinalalagpas sa pag­hahanap ng maayos na trabaho na may sapat na kita o suweldo upang mapadali ang pagkuha niya kay Emelyn sa poder ng kapatid at tuluyan na silang magsama ng babae.

Sa kabila ng hamon sa panibagong buhay, buo na sa loob ni Alberto na iwanan na ng tulu­yan ang kanyang asawa at anak at iwaksi na sa kanyang puso at isipan ang minsan ay na­ging malaking bahagi ng kanyang buhay at pinag-ukulan ng pagmamahal at pagkalinga kapalit ng panibagong pag-ibig na inia-alay niya ngayon sa bilas na si Emelyn.

Sa pakiwari ni Alberto, higit na mas matindi ang nararamdaman niya ngayong pagmamahal at pagnanasa kay Emelyn kumpara sa iniwan niyang asawang si Thelma lalu pa’t ang bagong babae ngayon sa kanyang buhay ang sa tuwina’y labis na nagpapagising sa kanyang pagkalalaki at nagpapalawak sa kanyang imahinasyon kung paano marating ang ika-pitong langit.

Walang gabing lumilipas kay Alberto na ang lagi niyang nasasa-isip ay ang pagma­mahalan at pagtatalik nila ni Emelyn kaya’t sa tuwina’y hindi nawa­wala ang pananabik niya sa babae bagama’t pinaglalabanan niya ang matinding pangungu­lila kapalit ng masidhin­g pag­hahanap ng trabaho upang masarili na niya sa iisang bubong ang m­inamahal.

Sa kabila ng labis na pagmamahal na iniuukol ni Alberto kay Emily­n at ang pagma­mahal din namang isinusukli sa kanya ng babae, nilulukuban pa rin siya ng panibugho sa tuwing mabibigo siyang makontak sa pamama­gitan ng cellular phone ang minamahal.

Ang matinding pa­nanabik at pagnanais na makasama habambuhay ni Alberto si Emelyn ang lumalason sa kanyang isipan upang maghana­p ng kahit anong mala­king pagkakakitaan para lamang mapadali ang kanilang pagsasama.

Pinatunayan ito ng pagkakaroon o pag-i­ingat ng isang kalibre .38 baril ni Alberto na hindi naging malinaw sa pulisya kung ano ang kanyang layunin para magdala ng baril.

Posible rin na ang pag-iingat ng baril ni Alberto ay bilang proteksiyon sa kanyang sarili dahil sa napakalayo ng distansiya niya mula Novaliches sa Quezon City kung magtutungo siya sa tinutuluyang condominium unit na pag-aari ng kapatid ni E­melyn sa Pasay city upang dalawin at masilayan man lang ang babaeng sina­samba.

Ang iniukol na labis na pagmamahal at pangungulila ni Alberto kay Emelyn ay nahalinhan ng matinding­ panibugho noong Agosto 29, 2017 bago mag-alas-6 ng gabi nang dalawin niya ang babae sa tinutuluyang unit sa Central Park 2 Condominium sa D. Jorge Street, Barangay 132 sa Pasay City at madatnan na may kausap sa kanyang cellular phone.