All about kissing!

1. Hand kiss. Tanda ito ng respeto.
2. Forehead kiss. Tanda ng pagmamahal kalakip ang magic of healing.
3. Cheek kiss o friendly kiss. Tinatawag din itong “peck on the cheek” kung saan marahan lang na dumadampi ang mga labi sa pisngi.