Abante Tonite Interactive

Anak sa pagkadalaga ng GF gustong isunod sa apelyido

708

Dear Atty. Claire,
Isang magandang araw po Atty. Claire. Ako ay malapit ng ikasal sa aking nobya. Ang problema ko po ay mayroon siyang anak sa pagkada­laga pero tinanggap ko sila ng buong puso pati ang baby (6 yrs old). Gusto ko po sana isunod sa apelyido ko ‘yung bata. Ang aking katanungan ay:

1. Ano po ang aking gagawin?

2. Anong legal na proseso ang aking dapat pagdaanan?
Sana po mapayuhan niyo ako.

Maraming salamat po,
Jer

Jer,

Unang-una ay gusto kong ihatid ang pagbati ko sa inyong dalawa at maging tuloy-tuloy ang maganda ninyong pagsasama.

Ang magandang intensyon na ituring na anak ang batang anak ng nobya mo ay dapat na mabigyang pansin ng korte.

Ang dapat mong gawin ay alamin sa tunay o biological father ng bata kung ayon ba siya sa pagpapaampon ng bata sa iyo. Ang pag-aampon ng legal ang maaari lamang na paraan para maisunod mo sa apelyido mo ang bata.

Kung hindi papayag ang tatay ng bata sa planong pagpapaampon ay malamang na mahirapan ka sa balak mo kahit na ito ang nais mong mangyari.

Kung inabandona naman ng tatay ang bata at hindi ninyo na makita ang tatay para sa kanyang pagpapayag sana sa planong pag-ampon ay makipag-uganayan kayo sa social worker sa inyong lugar o munisipyo upang malaman kung maaaring ituring ang bata na isang abandoned child para kahit walang pagsang-ayon ang tatay ay maaari pa rin siyang maampon ng ayon sa batas.

Kung naayos at naihanda mo na lahat ang requirements ng pag-aampon pati na ang mga kaila­ngan ng social worker o DSWD at ikaw naman ay may sapat na kita, naipon o ari-arian upang maipakita na kaya mong suportahan ang bata matapos na kayo ay makasal na ng nobya mo ay maaari ka nang magsampa ng Petition for Adoption sa korte at doon mo papatunayan na ikaw ay qualified at may kakayahan na mag-alaga at magpalaki ng isang bata na ituturing mong anak. Sabay kayong magsampa ng asawa (matapos makasal) ng joint petition for adoption upang ma­ging legitimate na anak din niya (nanay) ang bata.

Kapag hindi niya kasi inampon ang bata kasabay mo ay mananatiling illegitimate ang bata.

Kung may katanu­ngan pa ay tumawag lamang sa 410-7624 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com