Abante Tonite Interactive

Ang hiwaga ng salamin

1,339

Mahilig ka bang manalamin? Lahat tayo lalo na ang kababaihan ay nana­nalamin. Tinitingnan ang ating itsura kung maayo­s ba o hindi. Tsinetsek kung may dumi o ano pa ang kailangang ayusin sa ating mukha at kasuotan. Napakahalaga sa atin ng salamin dahil dito ay nalalaman natin ang ating histura gayundin ang ating tindig. Bukod sa ating reflection, ano pa ba ang makikita natin sa salamin? May napapansin ka bang kakaiba sa tuwing nananalamin ka?

Noong bata pa ako, kabilin-bilinan ng lola ko na huwag na huwag ko raw tititigan ang aking sarili sa salamin lalo na kung gabi at ako ay nag-iisa. Dahil kapag ginawa ko raw ‘yon ay la­labas ang ibang anyo na nagtatago sa likod ng salamin. Isang nakakatakot na anyo na gigimbal sa’yo. Na-curious ako sa sinabi ng lola ko at dala ng katigasan ng ulo ay sinubukan ko ito.

Sa umpisa ay wala namang kakaibang nangyari subalit habang tinititigan ko ang sarili kong mukha sa salamin ay unti-unting nagbabago ang anyo ko. Totoo ito, hindi imbento at walang halong biro. Papangit nang papangit ang mukha ko at nagiging mukha na ng isang demonyo na tila anumang oras ay sasalakayin ako at ipapasok sa loob ng salamin. Para akong nahihipnotismo nang mga oras na ‘yon. Buti na lang at big­la akong tinapik ng ate ko sa balikat at tinanong ako kung ano ang ginagawa ko sa harap ng salamin ng napakatagal. Biniro pa nga ako na kahit anong titig ko sa salamin ay hindi na mababago ang hitsura ko. Sa takot ko ay hind­i ko na lang sinabi ang natuklasan ko.

Related Posts

Ayon sa mga nabas­a ko, sadya ngang mahiwaga ang salamin. Sa likod raw nito ay nagtatago ang isang mundo ng kababalaghan. Mga nilalang ng dilim na nakulong sa daigdig na ito na ang nag-uugnay sa atin ay isang portal. At ito nga ang bukana ng salamin kung saan natin tinitingnan ang ating sari­ling reflection.

May mga naniniwala na kapag sapit daw ng hatinggabi ay humawak ka ng kandila, sindihan ito at bigkasin ang mga salita o orasyon mula sa isang aklat ng karunungang itim, at presto, makikita mo sa salamin ang mukha ng tao na makakatuluyan mo. Maaari ka rin magtanong ng iba pang nais mong malaman. Su­balit mag-ingat ka, dahil maaari din na pinag­lalaruan ka lamang ng mga nilalang sa likod ng salamin at isang kapalit mula sa iyo ang kanila ding hihili­ngin bilang kabayaran sa iyong hiling.

Pero saan nga ba nanggaling ang mga mahiwagang nilalang na ito? Bakit sila nasa loob ng salamin? May kuwento na nakapaloob dito. Noong nagkaroon daw ng labanan ang mga anghel at demonyo­ at natalo ng mga anghel ang mga demonyo, ikinulong daw nila ang mga ito sa loob ng isang nagliliwanag na bagay na nga­yon ay tinatawag nating salamin. Ito ay upang hindi na sila ma­kagambala pa sa mga namumuhay sa labas. Subalit may isang demonyo ang nakaligtas sa kamay ng mga anghe­l at nagtakas sa nagliliwanag na bagay na ito. Sinu­bukan itong basagi­n upang mapakawalan ang mga ikinulong na demonyo. Nabasag nga ito su­balit hindi pa rin nakawala ang mga demonyo at nagliparan lamang sa iba’t-ibang parte ng mundo ang bawat piraso ng salamin kung saan nakakulong pa rin ang mga demonyo.

May katotohanan man o wala ang pangyayaring ito, ang hiwaga ng salamin ay hindi natin maikakaila. Sapagkat ito ay naganap na at patuloy pa ring maga­ganap sa iba.