Abante Tonite Interactive

Ang mensahe ng Ciudad Verdadero

653

Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo, nabanggit ko sa nakalipas kong kolum ang muli kong pagbisita sa Ciudad Verdadero, itinuturing na isang sagradong lugar sa Lucban-Sampaloc, Quezon.

Ang Ciudad Verdadero na ang direktang kahulugan ay ‘Lunsod ng Katotohanan’ na nagsisilbing kanlungan ng iba’t ibang uri at hugis ng mga nilalang mula sa iba’t ibang dimensiyon o mundong kanilang pinanggalingan.

Iilan lamang sa mga nagtutungo sa Ciudad Verdadero ang tunay na nakakarating sa naturang lugar dahil ito ay depende sa antas ng kaisipan, pang-unawa, pakiramdam, kakayanan at espiritwal ng isang tao.

Kaya’t ang lagi kong ipinapayo sa mga gustong bumisita sa Ciudad Verdadero, dapat ay bukas ang kaisipan para makipag-ugnayan at makisalamuha sa iba’t ibang nilalang.

Kabilang sa mga nilalang na nakaugnayan na o ‘di man kaya ay nakita ng mga psychic at clairvoyant sa Ciudad Verdadero ay mga diwata, elemento, anghel, higante, ekstra-terestriyal at iba pang kakaibang nilalang na hindi basta makikita ng karaniwang mata sa pisikal na dimensiyon.

Bagaman, may pagkakataon na maaari silang makita ng ating pisikal na mata. Maalala ko kitang-kita ko na may lumipad na sarimanok na tumawid sa lagoon o laguna.

Nitong Hunyo 1, mapalad kami sa pagtungo sa Ciudad Verdadero nang makaugnayan namin ang itinuturing na pangkalahatang gabay ng lugar na kilala sa pangalang ‘Impo.’

Narito ang kanyang mensahe: “Matagal na kayong hindi nakadalaw. Kaya kami ay masa­yang masaya. Huwag kayong mag-alala kami ay laging gumagabay.

Maraming mangyayari sa mundo. Manalangin kayo. Huwag kayong matatakot. Kami ay nagkakaisa para sa lahat. Maraming mga nilalang sa buong kalawakan ang narito para ihatid ang mensahe sa inyong lahat. Ang buong sanlibutan ay aming ginagabayan.”

May mensahe din akong nasagap nang makipag-ugnayan ang isang nilalang mula sa ibang planeta. Isang patunay na ang mga ET ay matagal na nating kahalubilo bagaman hindi sila nakikita ng pisikal. ‘Yan ang ibabahagi ko sa susunod na artikulo ko.

Para po sa inyong mga katanungan at suhestiyon, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com atbisitahin ang aking website: www.reytsibayan.com