Abante Tonite Interactive

Ang Pasko ng pagkabuhay

367

Matapos ialay ni Hesukristo ang kanyang buhay para sa pagtubos ng ating mga kasalanan ano ang sumunod na naganap? Naganap ang lahat na itinakda.

Mula sa pagsilang ni Kristo, hanggang sa kanyang pagsisilbi at pangangaral sa mga tao. At mula sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Ang lahat ng iyon ay naaayon sa bibliya. Lahat ay nakatakda na raw mangyari.

Maging ang ating tinatamasang buhay ngayon ay nakatakda na rin pati na ang ating katapusan at wakas ng lahat sa muling pagbabalik ni Hesukristo. Maaa­ring hindi natin ito paniwalaan. Dahil naniniwala tayo na ang pagtubos sa atin ni Hesukristo sa ating mga kasalanan ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan, kung gayon bakit ang mga tao ay patuloy na namamatay? At bakit magkakaroon ng wakas sa bandang huli? Sapagkat ang wakas na sinasabi ay siyang magiging simula ng walang hanggang buhay sa la­ngit. Sino ang higit na nakakaalam? Walang sinuman sa atin.

Subalit kapos man ang ating kaalaman magmula sa pinakaunang kasaysayan hanggang sa kasalukuyan ay ma­tibay ang ating paniniwala na ang lahat ay nagaganap ayon sa kagustuhan ng Diyos Ama.

Matapos ang ginawang paghuli at pagpapahirap kay Kristo ay anim na oras ang binuno niya sa pagkakapako sa krus bago tuluyang binawian ng hininga. Pagkalipas ng tatlong araw ay natuklasan ang kanyang muling pagkabuhay nang hindi makita ni Maria Magdalena ang kanyang katawan sa kanyang pinaglibingan. Isa itong magandang balita. Hindi kapani-paniwala at nakakamangha. Ang kaganapang ito ay ipinagselebra ng kanyang mga tagasunod. At mula noon ay taon-taon na natin itong ginugunita.

Pero bakit nag-iiba iba ang petsa ng pangyayaring ito? Ayon sa sistema ng kalendaryo ng mga Gregorian, ang pasko ng pagkabuhay ay ang unang linggo matapos ang unang ecclesiastical full moon na nangyayari sa kasalukuyan o matapos ang Marso 21.

Ang petsa ng pasko ng pagkabuhay sa mga kanluraning simbahan ay tumapat sa unang linggo matapos ang unang­ full moon pagkatapos ng panahon kung kailan ang araw at gabi ay magkasing haba.

May mga tao na naniniwala na ang pasko ng pagkabuhay ay may kaugnayan rin sa isang kuneho at paghahanap ng mga nakatagong itlog na maraming kulay at may mga dibuho.

Pero ano ang kaugnayan nito sa pagdiriwang ng pasko ng pagkabuhay? Ang kuneho raw ay may kaugnayan sa pagdadalang tao ni Virgin Mary. Ang ipininta ni Titian na The Madonna of the rabbit ay inihahalintulad sa virginity at fertility ni Maria.

Ang puting kuneho ay sumisimbolo sa kadalisayan at kainosentehan ni Birheng Maria. Subalit sa kasalukuyan, maraming hindi nakakaalam ng tunay na kaugnayan nito sa pagseselebra ng pasko ng pagkabuhay sa halip ay mas binibigyang pansin ang kasiyahan at pagpapalaro tungkol dito.(Geraldine Monzon)