Abante Tonite Interactive

Ang tunay na kahulugan ng Kuwaresma

754

Ano nga ba ang kahulugan ng Kuwaresma? Taon-taon natin itong ipinagdiriwang bilang bahagi ng paggunita natin sa banal na pagsasakripisyo ni Hesukristo para sa pagtubos sa ating mga kasalanan.

Bukod sa paggunita natin sa napakahalagang kasaysayan na ito sa mga Katoliko, ang Kuwaresma ay nagpapaaala rin sa atin ng ating patutu­nguhan. Isa itong paghahanda sa kahahantungan natin sa pinakadulo ng ating buhay.

Sinasabi sa unang bahagi ng Kuwaresma kung saan tayo ay pinapahiran ng abo sa noo, na tayong mga tao ay nagmula sa alabok at sa alabok din tayo babalik. Ginagawa natin ito bilang paghahanda sa kamatayan at sa muling pagkabuhay ni Kristo. Sa panahon ng Kuwaresma, inilalapit natin ang ating sarili sa Panginoon. Ginagawa natin ang mga bagay na alam nating kalulugdan niya.

Sa panahon ding ito ay nakakaya natin na pansamantalang iwasan ang mga masasamang bagay gaya ng mga bisyo, alak, sigarilyo, pagtataksil, pagiging madamot, pagmamalupit at pagtitiis.

Pero kung nagagawa nating iwasan ng pansamantala ang mga bagay na ito, bakit hindi natin makaya na tuluyan itong talikuran? Nai-imagine mo na ba kung isasabuhay natin ang mga paraan natin sa paggunita ng kasaysayan ng Kuwaresma? Marahil ang mundo ay magkakaroon ng katahimikan at kapayapaan. At tayo bilang tao ay magi­ging palaging handa sa pagbabalik ni Hesukristo. Pero tila hindi natin naiintindihan ang tunay na kahulugan nito kaya naman ang Kuwaresma ay mananatili na lamang na isang paggunita sa bawat taon na lilipas.

Pagkatapos ng panahon ng Kuwaresma ay muli tayong babalik sa dati nating gawain kung saan nalulugmok tayo sa mga kasalanan. Mga kasalanan na tinubos na noon ni Hesukristo at ngayon ay lalo nating pinapabigat.

Kaya naman dapat nating baguhin ang ating istilo at sikapin na maintindihan ang tunay na kahulugan ng pagkukuwaresma. Hindi natin kailangan magbait-baitan sa tuwing sasapit ang panahon na ito, kundi dapat nating patunayan ang ating pagiging Katoliko na hindi lang basta naniniwala kundi nagsasabuhay sa mga aral mula sa kasaysayan ng Kuwaresma.