Abante Tonite Interactive

Ano ang silbi ng ipis?

1,475

Kung marami ang takot sa gagamba ay mas ma­rami ang takot sa ipis. Kung ikaw ay may malaking takot sa ipis, ito ay tinatawag na Katsaridaphobia.

Bakit nga ba kinatatakutan ang mga ipis gayong maliit na insekto lamang sila na kayang-kaya nating patayin?

Marahil ay takot tayong makagat nito na nakakapagpapantal sa ating balat. Kapag lumipad na ang ipis na animo mga mumun­ting paniking nag-iikot sa ating kabahayan ay mapapatili na tayo lalo na kapag dumapo na ito sa atin.

Sinasabing kapag naglabasan sa kanilang lungga ang mga ipis, ito ay nagbabadya na paparating na ang ulan. Kaya isa ito sa silbi nila, tagahud­yat ng paparating na ­kalamidad.

Ang mga ipis ay pangkaraniwan na nakikita sa mga sulok-sulok ng ating bahay. Paborito nilang tirahan ‘yung marurumi at makakalat. Gustong-gusto rin nila ang mabahong amoy ng pali­gid. Isa sila sa mga insektong napakabilis kung magparami. Kaya ang isang ipis na mapapatay mo ay katumbas lamang ng napakaraming ipis na isisilang. Naaakit sila sa mga pagkaing nakabuyangyang lang lalo na ang mga tirang pagkain.

Sinasabing nagsimulang sumulpot sa mundo ang mga ipis 280 milyong taon na ang nakalipas. Sa makatuwid, ito ay sa panahon pa ng mga dinosaur at mga taong kuweba. Sila ay kumakain mapa-halaman, prutas, hayop o kapwa nila ipis makaraos lamang sa kanilang pagkagutom at matugunan din ang pangangailangan ng paglaki ng kanilang bilang.

Ang ipis ay nakakapagpalala rin ng asthma. Ang laway at dumi ng isang ipis ay nagta­taglay ng protinang nakakapagpalala sa isang asthma. Kaya kung ikaw ay may asthma, hindi lang ang mababalahibong bagay o hayop ang dapat mong iwasan kundi maging ang nakakatakot na insektong ito. Isa naman sa nakakamanghang kakayahan ng ipis ay ang pananatiling buhay sa loob ng isang linggo matapos itong mawalan ng ulo. Ibig sabihin, kahit mapugot mo ang ulo ng ipis ay hindi agad ito namamatay.

Ang kadahilanan ay dahil may iba silang paraan para huminga. Hindi lang sa pamama­gitan ng bibig kundi sa pamamagitan ng mali­liit na butas sa kanilang katawan.

Dito nila pina­padaan ang hangin na kailangan nila sa pag­hinga. May kakayahan din sila na sobrang bilis tumakbo. Umaabot ng 1.5 meters per se­cond ang kanilang bilis. Ito ay defense me­chanism nila.

Pero maniniwala ka bang hindi talaga sila nakakalipad? Malamang hindi, kasi nakikita natin silang lumilipad at dito nga tayo takot na takot. Kung mapapansin n’yo, kapag sila ay lumipad ay agad din silang dumadapo. Dahil iyon ­lamang ang kakayahan ng kanilang pakpak. Ang malapitang distansya. Walang kakayahan ang kanilang pakpak na lumipad nang matagal sa ere.

Maniniwala ka rin ba na ang mga ipis ay hindi lang ginagawang pagkain sa ibang bansa kundi ginagamit na rin itong gamot? Marami siguro ang magtataas ng kilay at as usual ay mandidiri. Pero ayon sa Chinese doctors, ito ay nakakagaling ng mga sakit sa respiratory, gastric, at iba pang karam­daman. Ang ipis ay kasama sa mga sangkap ng gamot pero isinusulat ito sa ingredient bilang Periplaneta Ame­ricana. Ito ang scienti­fic name ng American Cockroach. Bukod sa gamot ay ginagamit din ang protina ng mga ipis ng mga cosmetics company bilang pinakamurang source ng protina.

Kung gano’n, may silbi rin pala ang mga ipis.