Abante Tonite Interactive
Browsing Category

Banal-Aral

1 TIMOTHY 4:1

Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu: sa hu­ling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang…

HEBREWS 6:4-6

Sapagkat paano pang mapagsisisi at mapa­nunumbalik ang mga tumalikod? Dati’y naliwanagan na sila, nakalasap ng…

REVELATION 2:4-5

Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo: nanlalamig ka na sa akin -- hindi mo na ako mahal tulad ng dati.…

1 JOHN 2:18-19

Mga anak, malapit na ang wakas! Tulad ng narinig ninyo, darating ang anti-Cristo. Nga­yon nga’y marami nang lumitaw…

JOHN 6:66

Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin.

DEUTERONOMY 1:17

Huwag din silang magtatangi ng tao; igagawad nila ang katarungan sa lahat, maging dakila o aba. Huwag silang…

HOSEA 5:1

Nabalitaan ng mga haring Amorreo sa kanluran ng Jordan at ng mga haring Cananeo sa baybayin ng Dagat Mediteraneo na…

GENESIS 18:25

Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari,…

2 THESSALONIANS 1:5-6

Ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos: na kayo’y ariing karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang…

HEBREWS 12:23

Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay, na ­nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos…