Abante Tonite Interactive
Browsing Category

Banal-Aral

Mateo 16:24-25

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang…

MATEO 16:18-19

At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang ­aking iglesya, at hindi…

MATEO 15:28

Kaya’t sinabi sa kanya ni Jesus, “Napakalaki ng inyong pananalig! Mangyayari ang hinihiling mo.” At noon di’y…

MATEO 14:29-31

Sumagot siya, “Halika.” Kaya’t lumunsad si Pedro sa Bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit…

MATEO 14:14

Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling…

MATEO 17:1-3

Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni ­Jesus si Pedro, at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila’y umakyat sa…

MATEO 14:1-4

Nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, “Siya’y…

MATEO 13:54-56

Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, “Saan…

MATEO 13:49-40

Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga…

MATEO 13:47-48

“Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring…