Abante Tonite Interactive
Browsing Category

Banal-Aral

PSALM 7:11

Ikaw ang Diyos na matuwid, isang Hukom na matapat, Laging handing magparusa sa sinumang gawa’y linsad.

JUDGE 11:27

“Wala kaming ginagawang masama sa inyo,­ bakit ninyo kami ginugulo? Si Yahweh ang ­bahalang humatol sa atin.”

PSALM 71:20-21

Bagaman at dinanas ko ang hirap at madlang sakit, Subalit ang aking lakas ay muli mong ibinalik, Upang ako’y ‘di…

PSALM 23:4

Kahit na ang daang iyo’y tumatahak sa karimlan, Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang.

2 SAMUEL 12:24

Inaliw ni David si Bat-seba at sinipingan uli. Muli itong nagdalantao at nanganak ng isang lalaki. Solomon ang…

ZECHARIAH 1:17

Muling mananagana ang aking mga lunsod. Ang Sion ay muli kong papatnubayan at hihirangin uli ang Jerusalem.

ISAIAH 51:3

Aking lilingapin ang Jerusalem, At lahat ng nakatira sa guho niyon. Mula sa pagiging tila ilang na lupain, Gagawin…

ISAIAH 12:1

Sa araw na yaon ay aawitin ng mga tao ang ganito: “Yahweh, pinasasalamatan kita, sapagkat kung nagalit ka man sa…

JAMES 4:15

Ito ang dapat ninyong sabihin, “Kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon.”

AWIT 33:11

Ngunit ang mga panukala ng Diyos, ay mamamalagi’t walang pagkatapos.