Abante Tonite Interactive
Browsing Category

Banal-Aral

PROVERBS 16:9

Ang tao ay nagbabalak, Ngunit si Yahweh ang nagpapatupad.

JEREMIAH 33:16

Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang taga-Jerusalem. At sila’y tatawagin…

GALATIANS 2:16

Alam naming ang tao’y pinawawalang-sala dahil sa pananalig kay Jesu-Cristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa…

COLOSSIANS 1:22

Ngunit dahil sa kamatayan ni Cristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa kanya nang walang…

FILIPOS 3:8-9

Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Cristo Jesus na…

ISAIAH 55:1

Sinabi ni Yahweh, “Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain.…