Abante Tonite Interactive
Browsing Category

Banal-Aral

MATEO 13:35

Upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, Bubukhin ko ang aking bibig sa mga talinghaga;…

MATEO 13:44-46

“Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan…

LUCAS 10:41-42

Ngunit sinagot siya ng Panginoon, “Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa mara­ming bagay, ngunit isa…

MATEO 13:19-20

Ang mga nakikinig ng Salita tungkol sa paghahari ng Diyos ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binhing…

MATEO 13:15

Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito; mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang…

MATEO 13:16-17

Mapalad kayo, sapagkat nakakikita ang inyong mga mata, at nakaririnig ang inyong mga tainga! ­Sinasabi ko sa inyo:…

MATEO 20:25-28

Kaya’t pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, “Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga Hentil ay naghahari sa…

MATEO 20:23

Sinabi niya sa kanila, “Katotohanang iinuman ninyo ang aking saro: datapuwa’t ang maupo sa aking kanan, at sa aking…

MATEO 13:30

“Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani’y sasabihin ko sa mga tagapag-ani: Tipunin muna ninyo…

MATEO 13-42-43

At ihahagis sa maningas na pugon. Doo’y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na…