Abante Tonite Interactive

Disente, abot-kayang pabahay masisilayan na sa DHSUD

226

Nasa Senado na po ang isinusulong natin na House Bill 6775 o panukalang pagbuo ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) na tutugon sa mga usa­ping pabahay pati na rin ang karapatan ng mamamayan na makapanirahan sa siyudad.

Ang susunod naman pong hakbang dito ay ang pagpasa ng ber­syon ng Mataas na Kapulungan.

Hudyat po ito na malapit na tayong magkaroon ng isang departamento na nakatuon sa human settlements at urban development. Hindi lang po istrukturang matitirahan kundi may bonus pang pang­kabuhayan ang mga prog­ramang pabahay ng ating pamahalaan.

Isang malaking hakbang po ito upang magkaroon na ng disente at abot-kayang pabahay ang bawat pamilyang Filipino na akma para sa kanilang araw-araw na pamumuhay.

Bilang chairman ng committee on housing­ and urban development sa Kongreso, misyon ko po na bigyang-prayoridad ang usaping pabahay at dahil dito kung kaya po nabuo ang House Bill 6775 o pagtatatag ng isang human settlements department.

Layunin po nito na tiyaking ligtas, maayos­ at makamasa ang pabahay ng gobyerno, gawing developed ang mga lupang pag-aari ng pamahalaan para ga­wing pabahay at ayusin ang land use at urban planning para gawin itong isang masiglang lungsod.

Madalas, walang access sa mga paaralan, ospital at trabaho ang mga benepisyaryo ng gobyernong pabahay.

Matagal na pinag­dusahan ‘yan ng mga kawawang benepisyaryo. May bahay nga sila pero tinanggalan naman ng ikabubuhay dahil sa malayong lugar sila i­nilipat.

Kaya nga panahon na po para magkaroon tayo ng DHSUD upang ayusin ang mga ganitong problema na kinakaharap ng ating kababayan.

Sa DHSUD, ang lupa ng gobyerno sa siyudad ay gagawing pabahay. Sa halip na masayang dahil nakatiwang­wang lang, bakit hindi po natin ito gawin­g housing site para sa mga pamilyang Filipino na nangangarap magkaroon ng sarili nilang bahay.

Related Posts

Nasasakop po nito ang mga lupang pag-aari ng gobyerno na 10 taon nang hindi naman ginagamit.

Ang dami po nating mga informal settler na makikinabang dito. Hindi na po nila kailangang isugal ang kanilang kaligtasan sa pagtira sa mga bangketa, ilalim ng tulay, gilid ng mga estero at iba pang bakanteng espasyo na kasya lang pagtayuan ng kanilang matutulugan.

Sa halip na itaboy sila sa malalayong lugar na malayo sa kanilang mga pangunahin­g pa­ngangailangan, idi-develop po natin at gaga­wing disenteng pabahay ang mga lupang ito at saka natin ipagkakaloob sa kanila.

Mayaman po sa lupa ang ating gob­yerno. Hindi nito iindahin kung kumurot tayo nang maliit.

Ang maliit na kurot na ito ang makatutulong sa ating kababayan para magbago ang kanilang buhay.

Hindi po magiging pulubi ang ating gobyerno kung ipamahagi nito sa mga mahihirap ang nakatiwangwang lang na lupa sa siyudad. Hindi po ito ikalulugmok ng ating pamahalaan bagkus ay ikauunlad pa nga nito.

Hindi nga ba at ang isa sa mga susi ng kaunlaran ng isang bansa ay ang pagkakaroon ng sariling bahay ng kanyang mamamayan?

Repleksyon po ito ng isang maayos na pamamahala, ng isang epektibong liderato, hindi po ba?

Ang isang mahusay na liderato ay hindi po maramot.

Hindi nito ipagkakait ang mga bagay na magdudulot ng kaa­yusan at kaunlaran sa kanyang mamamayan. At dahil dito kung kaya nagpapasalamat po tayo sa ating administras­yon dahil sa suporta nito sa ating adhikain: Ang bigyan ng disente at abot-kayang pabahay ang bawat pamilyang Filipino.