Abante Tonite Interactive

Distansya, amigo

372

May malalayo gaya ng distansya ng mga tala o planeta, may malalapit gaya ng distansya sa pagitan ng dalawang tao sa isang partikular na lugar gaya ng parke.

Mainit na usapin ngayong nilalabanan natin ang salot na COVID-19 ang pagpapanatili ng social distance.

Isang metro ang pinakamalapit na pagitan upang hindi maisalin ang droplets ng virus na, ayon sa mga siyentipiko, nakapaglalakbay nang isang metro kung halimbawang manggagaling sa bibig ng isang umubong taglay pala ang virus.

Dahil sa pagkontrol sa distansya ng mga tao kaya may enhanced community quarantine na, habang isinusulat ko ang kolum na ito, ipinatutupad sa buong Luzon.

Dahil kung mababawasan ang personal na interaksyon, hindi maisasalin ang virus, hindi na kakalat.

Baka may tsansang matigil na ang salot na kumitil na ng libo-libong buhay sa buong mundo. Baka sakaling magbalik tayo sa dati, sa ating normal na estado ng pamumuhay.

Mahirap itong paglilimita sa ating kilos lalo’t nasanay tayo sa paglalakbay paroo’t parito sa trabaho o iskuwela. Kay daling makarating sa isang lugar lalo’t hindi masikip ang daloy ng trapiko sa pupuntahan.

May mga murang pamasahe sa eroplano patungo sa mas malalayong distansya.

Pero kapalit ng ginhawang ito ang mas mabilis na pagkalat ng salot. Kaya binabawasan ang kilos natin, pati na ang espasyo sa pagitan ng bawat isa.

Nililimitahan ang ating distansya para masugpo ang sakit.

At hindi ito madali.

Nakikipagkamay tayo. Sumasandig, umaakbay, nakikipag-apir, minsan yumayakap. Lahat ito ay tanda ng pagiging malapit natin sa ating kapwa. Kaya kailangan daw ng social distancing.

Alam ba ninyong may sangay ng karunungan na tumutukoy sa distansya natin sa kapwa bilang instrumento ng kung anong ugnayan mayroon tayo?

Mas nakikilala mo raw halimbawa ang relasyon ng dalawang tao batay sa nakapagitang distansya.

Proxemics ang tawag dito. Pero matagal ninyo na itong alam, matagal na ninyong ginagawa, bagamat maaaring ngayon ninyo lang nabasa ang terminong proxemics.

Alam nating magkasintahan dahil sa distansya nila sa isa’t isa. Alam nating kaswal na magkakilala o nagtatampuhang magkasintahan lamang batay sa pagitang espasyo sa isa’t isa.

Kaya sa pagpapatupad ng social distancing, mukhang galit-galit muna dahil magkakalayo tayo kung sakali mang makikipag-usap. Kaya nga ‘Distansya, Amigo’ ang aking pamagat.

Madalas kong makitang nakasulat ang katagang ‘distansya, amigo’ sa likod ng sasakyan para ipaalalang dapat magkaroon ng sapat na distansya sa pagitan ng sasakyan upang maging ligtas.

Ang salitang ‘amigo’ ay kaibigan sa Español kaya ang ibig talagang sabihin ay ‘distansya, kaibigan.’

Panatilihin ang distansya upang hindi makahawa. Panatilihin ang distansya kapag makikipag-usap sa iba. Iyon ay kung pinapayagan pa tayong lumabas ng bahay dahil sa enhanced community quarantine.

At napag-uusapan na rin lang ang salitang ‘distansya’, galing ang salitang ito sa Latin na ‘distare’ at ‘distant’ o pagitan ng dalawa nakatayong tao. Kaya lapat na lapat sa konteksto ng social distancing. Panatilihin ang distansya, Amigo. Para sa ating kaligtasan, Kaibigan.

***

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes