Abante Tonite Interactive

Don’t get ANGRY at Work!!!

117

Matinding traffic, polusyon, basura, baha. Bahagi na ito ng araw-araw nating buhay.

Stressed tayo palagi at kapag nagpatung-patong na, isa lang ang tumbok nito-galit! Pero kwidaw lang dahil hindi dapat umabot sa trabaho o opisina ang ganitong mga emosyon dahil hindi maganda ang idudulot nito. Narito ang ilang tips para lumamig ang ulo:

TAKE A “TIME OUT”- Kapag nasa rurok ang galit, subukang huminga nang malalim at kung puwede, pumunta sa isang sulok o lugar na mag-isa lang. Kapag solo ka lang, mas naka-focus ang feelings mo sa iyong sarili. Mag-meditate, kumanta o kaya’t piliting umidlip.

Kapag nagawa mo ito, sigu­radong magliliwanag ang iyong isip.

DISTRACT YOURSELF- Kung hindi kayang mag-isa, gamitin ang angry energy sa paggawa ng isang bagay na produktibo. Mag-focus sa trabaho, pumunta sa gym, gawin ang anumang bagay para maalis ang isip sa galit na nararamdaman.

WRITE IT DOWN- Nag-uumpaw ba ang negative emotions mo? Subukang isulat ito. Kapag naibuhos mo na lahat-lahat ng galit sa papel, basahin at balikan ang mga isinulat kapag kalmado na. Dito mapagtatanto kung may tamang rason ba para ma­galit nang matindi.

EXPRESS YOURSELF- Kung may kinaiinisan na isang tao, sabihin ito. Mas mabuti nang maging prangka upang maitama agad ang mga pagkakamali na dahilan ng iyong galit. Ma­ging positive at objective sa pagsasabi ng katuwiran para malutas ang problema.