Abante Tonite Interactive

Do’s and Don’ts of office etiquette

122

Ang office etiquette ang susi para magawang maging conducive sa pagtatrabaho ang lugar kung saan natin ginagawa ang ating paghahanapbuhay. Hinggil dito, may sumusunod na ilang ?’s and ?’s para magamit natin sa day-to-day office interactions:

DO: Maging considerate. Kung ikaw ay likas na madaldal at malakas makipag-usap, maging conscious na i-mellow down ang boses o kaya naman ay lumabas ng work station kapag tumatanggap ng tawag o nais makipag-usap. Ito ay para sa pagsasaalang-alang sa mga kaopisinang nais ng isang tahimik at payapang lugar upang makapagtrabahao nang maayos.

DON’T: Huwag maging masyadong madaldal. Panatilihing propesyonal at ‘chitchat’ lamang ang non-work-related na mga usapan. Maging aware din kung puwede bang ‘istorbohin’ang taong nais tsikahin. Ang mga kaopisinang may deadline o nakikitang naka-headset ay mga taong ‘di maaaring daldalin at dapat tahimik ang paligid.

DO: Maging malinis sa workstation. Posibleng may mga kaopisina na seryosong ‘issues’ kapag nakakakita ng maraming kalat at magulong silid. Maaaring naa-out-of-focus sila sa kanilang gawain kapag hindi malinis ang paligid.

DON’T Huwag bentahan ng mga produkto ang mga kaopisina. Maaaring mapilitan lamang silang bumili sa ngalan ng pakikisama at ang pagbili ng produkto mong ‘di naman nila kailangang-kailangan ay magiging dagdag na ‘unnecesary’ gastos.

In place ang office etiquette para maging thoughtful tayo sa nararamdaman at kapakanan ng ating kaopisina. Dagdag pa rito, tinutulungan tayo nitong kumilos at makipag-usap nang may respeto sa ating colleagues. Kapag isinaisip ito ay tiyak na magiging mas madali para sa atin ang magawang maging harmonious ang working hours natin sa opisina.