Abante Tonite Interactive

Espesyal na Araw ng mga Ina

2,120

Ikaw ba ay isang ina? Kung hindi pa, siguradong ikaw ay may ina, dahil lahat tayo ay mayroong nanay. Iginagalang at inirerespeto. Sila ang ating bayani, tagapagtanggol sa lahat ng pagkakataon. Sila ang ating sandalan at sanggalang sa lahat ng panganib na ating sinusuong sa buhay. Sila ang nagmamahal sa atin na walang kondisyon at hinihintay na anumang kapalit. Kaya naman nararapat lang na bigyang-pugay natin sila sa kanilang espesyal na araw. At ito ay ang tinatawag nating “Mothers’ Day” o “Araw ng mga Ina”.

Kailan nga ba ito nagsimula? Ang selebrasyon ng Mothers’ Day ay sina­sabing nagmula sa ancient Greeks and Romans. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagpipista bilang pagbibigay-pugay sa mga mother goddesses na sina Rhea at Cybele. May Christian Festival din na kinilala bilang “Mothering Sunday”.

Pero ano nga ba ang mga sakri­pisyo ng isang ina, bakit sila dinadakila? Himayin natin ito upang malaman natin kung ano ang kanilang halaga sa mundong ating ginagala­wan. Sa unang buwan pa lang ng pagdadalantao, ang isang ina ay dumaranas na ng ibayong karamdaman at depresyon. Ito ay bahagi talaga ng paglilihi, ang unang yugto ng pagi­ging isang ina. Iba’t ibang paraan, iba’t ibang sakit din ang kanilang nararanasan habang lumalaki ang kanilang tiyan. ‘Yung mahihina ang loob ang siyang nakararanas ng depresyon. Su­balit sa oras na malampasan nila ang stage na ito ng pagbubuntis ay pinag­halong kaba at kasabikan naman ang nararamdaman nila sa nalalapit na araw ng pagluluwal nila sa kanilang sanggol. Sa araw ng kanyang panga­nganak, ang isang paa ng ina ay sinasabing nasa hukay na dahil walang kasiguruhan ang kanyang kaligtasan hangga’t hindi siya nakakaraos sa pagsisilang niya sa kanyang anak. Maraming ina ang hindi pinapalad at binabawian ng buhay habang o matapos manganak. Mapapalad naman ang nalalampasan ito at kasamang naliligtas ang kanyang sanggol. Dito na papasok ang ikalawang kabanata ng pagiging ina. Ang pag-aaruga mula sa pagpapakain, pagbibihis, pagpupuyat dahil sa walang oras na pagtulog at paggising ng isang sanggol, pag-iingat at pagpoprotekta habang lumilipas ang mga araw, buwan at taon hanggang sa ganap na lumaki at magkaisip ang anak. Maraming beses na ang ina ay magagalit sa kanyang anak, pagpapaliwanagan at papayuhan. Pipiliting ituwid ang mga pagkakamali at ituturo ang mga dapat at hindi dapat gawin. May mga pagkakataon man na hindi naiintindihan ng anak ang kanyang ina, ito ay palagi pa ring handang magpasensya at umunawa. Ilang beses mang magkamali ang anak ay hindi magsasawa at hindi mapapagod kai­la­nman ang isang ina na siya ay tulungan na makabangon. Itakwil man ng kanyang anak ang kanyang ina, ito ay hindi susuko na mabago ang kanyang paniniwala. Gagawin ng ina ang lahat para sa kanyang anak para ma­ging tuwid ang daan na daraanan nito. Para matuto ito sa buhay. Para magkaroon ito ng magandang kinabukasan.

Related Posts

Kaya sa espesyal na araw ng ating mga ina, atin silang bigyang-pugay at kilalanin ang kanilang mga pagsasakripisyo. Dahil sila lang ang tao na magmamahal sa atin nang walang kondisyon, walang hinihintay na kapalit at walang katapusan.

Hindi lang ang mga ina na nagluwal ng ­sanggol kundi maging ang walang kakayahan na manganak subalit naging ina sa ibang paraan tulad ng pag-aampon o pag-aaruga sa mga batang naulila o nawalan ng ina.

Sa lahat ng mga nanay, mama, mommy, inay, inang, mamang, mudra, anuman ang ating katawagan sa kanila, at kay Mama Mary na ina ­nating lahat: isang masaya at taos-pusong pagbati nga­yong Araw ng mga Ina, mula sa amin sa Abante TONITE.