Abante Tonite Interactive

Gustong isunod sa apelyido ang anak sa pagkadalaga ng mapapangasawa

397

Dear Atty. Claire,

Isang magandang araw po Atty. Claire. Ako ay malapit nang ikasal sa ­aking nobya. Ang problema ko po ay mayroon siyang anak sa pagkada­laga pero tinanggap ko sila nang buong puso pati ang baby (6 yrs. old). Gusto ko po sana isunod sa apelyido ko ‘yung bata. Ang aking katanungan ay:

1. Ano po ang ­aking gagawin?

2. Anong legal na proseso ang aking dapat pagdaanan?
Sana po mapayuhan niyo ako.

Maraming sa­lamat po.

Jeramy
***
Dear Jeramy,

Unang-una ay gusto kong ihatid ang pagbati ko sa inyong dalawa at maging tuloy-tuloy ang maganda ninyong pagsasama.
Ang magandang intensyon na ituring na anak ang batang anak ng nobya mo ay dapat na mabigyang pansin ng korte.

Ang dapat mong gawin ay alamin sa tunay o biological father ng bata kung ayon ba siya sa pagpapaampon ng bata sa iyo. Ang pag-aampon nang ligal ang maaari lamang na paraan para maisunod mo sa apelyido mo ang bata.
Kung hindi papayag ang tatay ng bata sa planong pagpapaampon ay malamang na mahirapan ka sa balak mo kahit na ito ang nais mong mangyari.

Kung inabandona naman ng tatay ang bata at hindi ninyo na makita ang tatay para sa kaniyang pagpapayag sana sa planong pag-ampon ay makipag-ugnayan kayo sa social worker sa inyong lugar o munisipyo upang mala­man kung maaa­ring ituring ang bata na isang abandoned child para kahit walang pagsang-ayon ang tatay ay maaari pa rin siyang ma-ampon nang ayon sa batas.

Kung naayos at naihanda mo na lahat ang requirements ng pag-aampon pati na ang mga kailangan ng social worker o DSWD at ikaw naman ay may sapat na kita, naipon o ari-arian upang maipakita na kaya mong suportahan ang bata matapos na kayo ay makasal na ng nobya mo ay maaari ka nang magsampa ng Petition for Adoption sa korte at doon mo papatunayan na ikaw ay qualified at may kakayahan na mag-alaga at magpalaki ng isang bata na itutu­ring mong anak. 

Sabay kayong magsampa ng asawa (matapos makasal) ng joint petition for adoption upang maging legitimate na anak din niya (nanay) ang bata. Kapag hindi niya kasi inam­pon ang bata kasabay mo ay mananatiling illegitimate ang bata.
Kung may katanu­ngan pa ay tumawag lamang sa 410 7624 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com.