Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Halaga ng Values Education

0 786

Ganap na pong batas ang ating panukalang gawingpermanente ang pagtuturo ng Good Manners and Right Conduct (GMRC) at Values Education sa lahatng mga paaralang pang-elementarya at pang-sekundarya sa bansa.

Sa bisa po ng Republic Act No. 11476, papalitan ang kasalukuyang “Edukasyon sa Pagpapakato” sailalim ng K-12 curriculum ng GMRC na ituturo mulaKindergarten hanggang Grade 6 at Values Education naman na ituturo mula Grade 7 hanggangGrade 10.

Gagawin naman pong “integral” ang Values Education o nakalahok sa mga angkop na specialized subject sa Senior High School o Grade 11 hanggang Grade 12.

Alinsunod din po sa isinulong nating batas, dapatbigyan ng pantay na halaga ang GMRC at Values Education tulad ng ibinibigay ngayon sa mga “core subject” ng K-12 Curriculum tulad ng English, Science at Math.

Dahil dito, pahahabain ang duration ng pagtuturo ng kagandahang asal at wastong pag-uugali, gayundinang edukasyon sa pagpapahalaga para mas mabigyan ng lalim ang mga talakayan sa klase atbigyang-daan ang iba’t ibang mga aktibidad na makakatulong para mapatibay ang mga target na kompitensi.

Dahil sa bagong batas, hindi rin po pwedeng bastatanggalin ang GMRC at Values Education sacurriculum at mananatili na po itong bahagi ng atingedukasyon sa bansa hanggat hindi itoipinapawalang-bisa ng Kongreso.

Isinumite po natin ang panukalang batas na itonoong isang taon dahil sa mabilis na pagbabago ng panahon bunsod ng pag-unlad ng agham at teknolohiya.

Dahil sa labis na pagtutok ngayon sa mga “technical skills” na mahuhubog sa pamamagitan ng science, technology, engineering at mathematics, naging“trend” na po ang pagbabawas ng mga aralin kung saan unang nasasakripisyo ang mga “soft skills” na matututunan ng mga bata sa pamamagitan ng GMRC at Values Education.

Bagamat napatunayan po natin kung gaanokahalaga ang mga “hard skills” noong tayo pa ang pinunuo ng TESDA, hindi naman po nito nabagoang ating pananaw na napakaimportante rin ng paghubog ng tamang asal, etika at moralidad saating mga kabataan.

Pundasyon po ang edukasyon sa pagpapahalaga ng lahat ng aspeto ng ating buhay at magiging hungkagpo ating kaunlaran kung mabubura naman ang atingmga pagpapahalaga bilang mga Pilipino.

Ilan po sa mga pagpapahalaga na nais natingmahubog sa ating mga kabataan ay ang pagmamahal sa bansa, pagrespeto sa mgakarapatang pantao, pagiging maka-Diyos, pakikipagkapwa-tao at marami pang iba pa.

Bagamat matagal na po itong itinuturo sa mgapaaralan, mas nais po nating mapaigting pa ang pagtuturo nito sa ngayon at matiyak na talagangpagtutuunan ito ng pansin ng DepEd.

Kaugnay nito, bibigyan din po ng prayoridad sapagtuturo ng GMRC at Values Education ang mgagurong may sapat na training at espesyalisasyon at ang pagbibigay sa kanila ng sapat na

Leave A Reply

Your email address will not be published.