Abante Tonite Interactive

Horoscope 11/07/2019

0 115

Lorde
Kaarawan:
Nobyembre 7, 1996

Palaban sa buhay at hindi nagpaapi. Para sa kanya lahat ng problema ay may solusyon. Ang pagi­ging maalalahanin sa ibang tao ay likas na sa kanyang pagkatao. Nangingibabaw din sa kanyang katangian ang pagiging ma-appeal sa opposite sex.

SCORPIO (Oktubre 23-Nobyembre 21)-Kung dati ay naiinis ka sa isang kaibigan, biglang mag-iiba ang ihip ng hangin. Ikaw na ngayon ang lalapit at makikipag-usap. May kakaibang saya na na­raramdaman kapag nakikita mo siya. Lucky color: Peach, lucky number: 26.

SAGITTARIUS (Nobyembre 22-Disyembre 21)-Ma­ging mailap man sa’yo ang suwerte ngayong araw ay hindi ka naman mabibigo sa mga dara­ting pang araw. Kaila­ngan mo lang tala­gang mag-focus. Iwasang maging negatibo para pumasok ang suwerte. Lucky color: Red, lucky number: 50

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19)-Pagbibigyan mo ang kahilingan ng iyong mahal kahit pa kontra dito. Maging extra sweet dahil minsan lang humirit ang kasuyo. Ibigay ang makakaya a­lang-alang sa pagmamahal. Lucky color: Yellow, lucky number: 13.

AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18)-Big­lang may solus­yon sa problema. Nakatatak kasi sa isip mo ang mga tulong na nagawa niya para sa’yo. ‘Wag nang tanggihan ang alok dahil sa ma­tinding pangangaila­ngan. Lucky color: Pink, lucky number: 17.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20)-Mala­laman mo na ang sagot sa biglang pag-iwas ng isang kaibigan. Nga­yon mo masasabi na hindi talaga siya naging tunay na kaibigan sa’yo dahil naniwala siya sa sabi-sabi nang hindi ka man lang niya tinanong. Lucky color: Orange, lucky number:9.

Related Posts

ARIES (Marso 21- Abril 19)-Maghapon kang maghihintay sa isang tao na hindi naman darating. Ibaling ang atensyon sa ibang bagay. ‘Wag matakot kung isang gabi na big­la kang nag-isa. ‘Wag iasa sa iba ang kaligayahan. Lucky color: Green, lucky number: 5.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20)-Mababayaran mo na rin sa wakas ang utang mo. ‘Wag kali­mutang magpasalamat. Sadyang nalagay ka lang sa sitwasyon na na­ging masyadong mailap ang suwerte. Humingi ng dispensa. Lucky co­lor: Black, lucky number: 26.

GEMINI (Mayo 21- Hunyo 20)-Isang sikreto ang mabubunyag sa’yo ng isang kaibigan. Mas mabuting itago na lang ito sa sarili at wag nang idaldal sa iba. Ang lihim niyang paghanga sa’yo ang dahilan nang bigla niyang paglapit. Lucky color: Gray, lucky number: 19.

CANCER (Hunyo 21-Hulyo 22)-Maiiwasan mong madamay sa gulo kung didistansyahan ka sa isang tao. Hindi naman masamang mag-ingat dahil baka madamay pati ang pa­milya mo. Lucky color: Blue, lucky number: 15.

LEO (Hulyo 23- Agosto 22)-Maaagapan mo na ngayon ang isang oportunidad na nakalampas sa’yo noon. Pag-ingatan ito dahil minsan lang ang suwer­te. Magiging daan ito para makuha mo ang mga gusto mo. Lucky color: White, lucky number: 47.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 22)- Isang hobby na kinalimutan mo na ang baba­lik sa iyong interes. Itu­loy lang ito kung dito ka masaya. Gusto mo lang mag-enjoy at gusto mong maging aktibo ulit dito. Lucky color: Gold, lucky number: 56.

LIBRA (Setyembre 23-Oktubre 22)-Kahit na anong pag-iwas ang gawin mo ay hindi mo maiiwasan ang bago mong responsibilidad. Tumayo sa sariling mga paa. Ipa­kita na kaya mong panindigan ang iyong desisyon. Lucky color: Maroon, lucky number:8.