Abante Tonite Interactive

Iba’t ibang karapatan ng kababaihan

334

Responsibilidad ng pamahalaan na kilalanin, igalang, protektahan at isaalang-alang ang kapakanan ng bawat mamamayan partikular na ng mga kababaihan.

Ilan sa mga sumu­sunod na dapat tan­daan ng mga kababaihan bilang kanilang karapatan ay ang:

* Pantay na pagturing ng batas.

* Maging ligtas sa lahat ng uri ng karahasan at anyo ng pang-aabuso – pisikal man ito, mental, emos­yonal o sekswal

* Ligtas sa karahasan ng Estado kung saan di dapat dumanas ang mga ito ng pananakot, pambubugbog, panggagahasa, prostitusyon maging ng human trafficking.

* Ligtas sa panahon ng krisis, kalamidad, pang-aatake ng mga rebelde o terorista at iba pa.

* Pantay na representasyon at partisipasyon sa politika at pamamahala.

* Komprehensibong ser­bisyong pangkalusugan.