Abante Tonite Interactive

Ibig sabihin ng paruparo sa panaginip

1,165
Related Posts
Ano po ba ibig sa­bihin ng panaginip ko? Nasa CR daw ako, naka­kita ako ng paruparo na brown pero ‘yung pakpak daw ‘yung kabila nakikita ko babae at ‘yung kabila naman ay lalaki na may karga na bata tapos sa baba ng pakpak may parang vi­deo ng mga tao na hindi ko clear kung ano mga ginagawa, natatandaan ko lang na parang mga nakaputi.
Ang paruparo sa panaginip ay mara­ming simbolismo. Maaaring love, emosyon, kaligayahan, bagong si­mula, passion at ­maging transpormasyon o pagbabago. Maaari rin itong simbolo ng spiritual enlightenment.
Kung pagbabasehan ang magkaibang disenyo ng pakpak ng paru­paro sa iyong panagi­nip, maaaring sabi­hing sinisimbolo nito ang transpormasyon o pagbabago. Ang paruparo bago ganap na magkaroon ng pakpak ay dumaraan muna sa apat na proseso: egg, larva, pupa bago tulu­yang maging adult o isang ganap na paru­paro.  Kaya naman sa sinisimbolo nito ang pagbabago.
Kung gagamitin na­ting basehan ang partikular na simbolismong ito, tanungin mo ang iyong sarili: ano ang pagbabagong ikinukonsidera mo? Sa dala­wang magkaibang disenyo ng pakpak, sinabi mong ang isa ay babae at isa ay lalaki na may karga pang bata. Bakit magkaiba? Ikaw ang makakasagot kung ano ang posibleng kahulugan nito, kung ano ang posibleng koneksyon nito sa buhay mo. Meron ka bang nararanasang identity crisis kung saan hindi mo matukoy sa sarili kung saan ka mas komportable? Maaari namang may pinagdaraanan kang sitwasyon kung saan involved ang pamilya, at kung ganito ang maging pakiramdam mo, maikokonek mo ang iyong panaginip sa emosyon na nagtatalo sa iyong kalooban.
Sinabi mo pang sa iba­bang bahagi ng paru­paro ay parang may video pa ng mga tao. Ang tila video na nakita mo ay puwede namang simbolo ng nakaraan at kasalukuyan sa buhay mo. Puwede rin namang indikasyon ito na may pakiramdam kang masyadong maraming mga matang nakatingin at laging umuuri sa iyo.
Ang paruparo ay maaari ring simbolo ng kalayaan. Naghaha­nap ka ba ng kalayaan sa buhay mo? Nasa isang sitwasyon ka ba na nasasakal o nahihirapan sa isang relasyon kung saan gusto mong makawala?
Gamitin ang mga simbolismong ito kasabay ng pag-aaral sa ­tunay mong sitwasyon at nararamdaman sa kasalukuyan. Dito mo matutukoy kung ano ang tunay na kahulugan ng iyong panaginip.
DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER  ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspeto ng buhay.  Sa mga gustong isangguni ang kanilang pana­ginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.