Abante Tonite Interactive

Isang manlililok sa panaginip

507

Napanaginipan kong isa raw akong iskultor (sculptor). At meron daw ipinagagawa sa akin na tatlong art piece. Hindi ko naman nakita ang sarili ko na aktuwal na lumililok pero nakita kong hawak ko na ang tatlong obra. Hindi ko na rin matandaan kung anong disenyo ang ginawa ko basta ang alam ko ay maliliit lamang ito at nasa harap kong lahat. Hindi naman ako artist kaya palaisipan sa akin ang panaginip kong ito.

Ang panaginip mo na isa kang sculptor ay indikasyon na may mga niluluto kang pagbabago sa iyong aktuwal na buhay. Sinabi mong hindi ka isang ar­tist pero ang iyong pa­naginip ay nagpakita na meron kang creative nature.

Maikokonek mo ito sa paghahanap mo ng paraan para malagpa­san ang mga hadlang na nadaraanan tungo sa tagumpay.

Sa iyong panaginip, pinagawa ka ng tatlong obra at nagawa mo naman ito. Nakita mo sa panaginip mo na hawak mo ang mga nagawa mo. Sinabi mong hindi mo rin kasama sa panaginip mo ang mismong pagbuo ng mga obra at sa halip ay tila ready-made na agad ito. Kung sa iyong pa­naginip ay kasama ang aktuwal na paglilok, ipi­napakita nitong nagi­ging mabagal ang takbo ng iyong pagpupursige. Pero sabi mo nga ay hindi mo naman nakita ang sarili mo habang ginagawa ang obra kaya hindi natin masasabing nagiging mabagal ang iyong aktuwal na pagsisikap sa buhay sa halip ay kabaligtaran pa ito dahil instant nga ang obra mo.

Related Posts

Kaya naman kung ikokonek mo sa aktuwal na buhay, masa­sabi ngang nagiging maparaan ka at creative sa anumang ginagawa mo. Posibleng inspirado ka sa isinusulong mo. May bago ka bang ipi­nupursigeng proyekto, bagong negosyo o anumang bago sa buhay mo kung saan ganado ka at tunay na nagpupursige? Dito mo maikokonek ang iyong panaginip.

Sa negatibong aspeto, ang panaginip tungkol sa isang sculpture ay indikasyon din na ma­syado kang nagiging sensitibo sa aktuwal na buhay kaya naman pumapasok sa iyo ang mga pag-aalala na baka hindi ka nagi­ging perpekto o may nagagawa kang kulang. Iyon tipong mas concerned ka sa imahe o reputa­syon mo at sa pagtingin sa iyo ng mga tao.

Sa kabuuan ang iyong panaginip tungkol sa pagiging iskultor ay nakapokus sa paglikha ng mga hugis at disenyo at maihahambing mo naman ito sa aktuwal na pangyayari sa buhay mo kung saan ikaw ang humuhulma ng iyong buhay. Malinaw ang mensahe ng iyong panaginip: nasa iyong mga kamay kung ano ang mga dapat mong gawin para makamit ang mga ­pangarap mo.

– Dream Catcher

DISCLAIMER: Ang DREAM CAT­CHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating pana­ginip. Wala itong kinalaman sa relihi­yon, kulto o anumang ispiritwal na aspeto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang pa­naginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.