Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Kabanalan sa araw-araw na gawain

0 145

Ginugunita ng Simbahan ang Pista ni San Josemaría Escrivá, Pundador ng Opus Dei. Si Monsignor Escrivá de Balaguer ay ipinanganak sa Barbastro, Spain noong Enero 9, 1902. Taong 2002 siya kinilala bilang pintasasi ng Iglesya at binansagang ‘Saint of the Orindary Life’ o Santo ng pang-araw araw na buhay.

Pamana ng ni Monsignor Esrivá ang himukin ang mga tao sikaping matamo ang kabanalan saan man sila tinawag ng Paningoon, anuman ang kalagayan nila sa buhay at hanapbuhay, Nabatid ni San Josemaria noong 1928 na ito ang kanyang misyon na tulungan ang lahat hanpin ang kabanalan sa mundo.

Naghahandog ang Opus Dei ng pagsasanay sa mga miyembro upang magpakadalubhasa sa kanilang trabaho, ano pa man ito. Naniniwala si Escriva na dedikasyon at malalim na maka-Diyos na pananaw ang pormula upang makamit ang kaganapan. Para sa grupo, “dedication to one’s state of life equals holiness.”

Turo ni San Josemaria sa mga miyembro, ang sikreto ng kabanalan ay nasa paghahanap ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na panalangin. Mahalaga sa Opus Dei ang papel ng ‘spiritual director’ o gabay sa pagtiyak sa plano ng Poon sa pamamagitan ng tapat na pakikinig sa galaw ng Espritu.

Sa pamamagitan ng paging sensitibo sa pahiwatig ng Diyos sa pang-araw araw na pag-iral, maaaring maging oportunidad at pagpapahayag ng pag-ibig sa Panginoon, sa Inang Simbahan, sa Santo Papa at sa lahat ng kaluluwa ang mga gawain, diin ni Escrivà. Sa anumang kasiphayuan, panalagin ang konsolasyon ng mga tapat, aniya.

Dagdag pa ni Escrivá, lubos ang kaluguran ng Ama sa mga mapagpakumbaba at masunurin. Anumang gawain aniya ay maaaring gamitin para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos; kaya’t mainam na ilagay sa gitna ng ating buhay ang Diyos. Samakatuwid, di lang na aniya para sa mga pari, madre at relihiyoso ang kabanalan.

Related Posts

Tabako

Muling pinasigla ni San Josemari kung gayon ang doktrina ng Simbanahan ukol sa unibersal na panawagan sa kabanalan, viz. na maaring gawing sagrado ang anumang sekular na gawain, kalagayan at lugar sa lipunan. Giit ni Escriva, iba’t iba lang talaga ang daan patungong Langit ngunit lahat ng ito ay kinakadili at pinatatatag ng mga Sacramento.

Sa huli, giit Pundador ng Opus Dei, walang sinuman ang maaaring pumasok mag-isa sa Langit. Kailangan lang ng matibay na desisyon, tapat na dedikasyon, buong kalooban na maging banal upang maisakatuparan ang mga plano ng Diyos sa ating buhay; at lahat ng responsibilidad at katungkulan natin ay magiging kahanga-hangang ehemplo sa iba.

Nang itanghal na Beato si Monsignor Escrivá noong 1992, papuri ni Pope John Paul II, “Sa simula pa alam na niya kung ano ang kaloooban ng Panginoons. Naging malinaw sa kanya na ang Opus Dei ay hindi kanya, kundi obra ng Diyos. Ang kanyang pangangaral ng pangkalahatang panawagan sa kabanalan ay pagbabahagi lamang ng sariling karanasan.”

Nawa tulad ni San Josemaria maisuko rin natin ang ating sarili sa Diyos nang may lubos na tiwala at pagpapakubaba. Maging mulat nawa tayo sa mga galaw ng Espiritu Santo sa ating buhay at hayaan Siyang kumpletuhin ang Kanyang disenyo at plano. Tuwing Hunyo 26 ipinagdiwang ang Pista ng banal na Pundador ng Opus Dei.

San Josemaría Escrivá, Ipanalangin Mo kami!

Leave A Reply

Your email address will not be published.