Abante Tonite Interactive

Kahalagahan ng pagtulog

1,598

Malusog na pag-iisip at emosyon

Ayon sa mga pag-aaral, ang taong may sapat na tulog ay may malusog na pag-iisip. Mas nagiging alisto sa mga gawain, mabilis na nakapagdedesisyon, mas mabilis na natututo ng mga bagong bagay, at mas nagiging creative. Ang mga ito ay mahalaga sa pagiging produktibo ng isang indibidwal sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, sa trabaho man o sa eskuwelahan.

Apektado din ng sapat na pagtulog ang emosyon at mood ng bawat indibidwal. Ayon sa pag-aaral, mas mababa ang posibilidad ng depresyon, pagiging balisa, mood swing, at pagkabagabag kung sapat at nasa tamang oras ang pagtulog.
Pagsasaayos ng mga tissue sa katawan

Sa pagtulog nangyayari ang pagsasaayos sa mga nasirang ng tissue o kalamnan ng mga katawan. Dito’y napapalitan ng bago ang mga lumang cell at naibaba­lik sa dati ang mga nasirang tissue dahil sa sobrang pagtatrabaho habang gising. Ito ay mahalaga lalo na sa mga nagpapalaki ng katawan sa pag-eehersisyo.

Malakas na resistensya

Kapag may sapat na tulog ay mas malakas na resistensya ng katawan. Mas napoprotektahan ng immune system ang katawan laban sa mga impeksyon na nagdudulot ng sakit kung mayroong sapat at tamang oras na tulog. Mas madalas nagkakasakit ang mga taong palaging puyat at wala sa tamang oras ang pagtulog.

Maayos na paglaki ng pangangatawan
sa mga kabataan

Ang mga kabataan na lumalaki pa lamang ay higi­t na nangangailangan ng sapat na tulog. Ito pinakaepek­tibo sa paglago at paglakas ng mga buto at kalamnan sa mga kabataang lumalaki pa lamang.
Malayo sa iba’t ibang karamdaman
Ang pangkabuuang kalusugan at paggana ng ilang bahagi ng katawan gaya ng puso, dugo, atay, at bato ay konektado pa rin sa sapat na tulog ng bawat indi­bidwal. Mas tumataas kasi ang posibilidad ng pagka­karoon ng mga karamdaman sa mga bahaging ito gaya ng stroke, atake sa puso, mga problema bato at atay, altapresyon, at diabetes kung hindi sapat ang tulog na nakukuha bawat araw.