Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Kaligtasan ng kaluluwa

0 88

Kapansin-pansin ang pagiging ‘sabog’ ng marami ngayong panahon ng krisis. Lahat ay abala sa paghahabol para sa survival. Marami na ang nawawalan ng pag-asa. Gayunpaman, sa nagpapatuloy na kahirapan, binibigyan tayo ng Ebanghelyo ng rason upang ituloy ang pakikibaka at paliwanag kung ang tunay na mahalaga sa buhay.

Saad ni Hesus, “Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa Akin ay siyang magkakamit nito.” (Mt 16: 24) Hindi natin maaaring isantabi ang Diyos sa ating buhay; sapagkat lahat ng bagay at biyaya ay nagmumula sa Kanya!

Turo ni Rick Warren, “All human beings need a purpose in life and that this ‘purpose’ must be no less than God. Only He can offer sufficient motivation for our actions. Only He can fulfill our deepest aspirations.” Kaya’t muling paalala sa tanan, kung wala ang Panginoon sa ating buhay, lahat ng pagsusumikap ay mauuwi sa wala.

Paanyaya, ng mga pagbasa ngayong araw ang pagtutuwid ng ating mga prayoridad. Tumatayong babala ang wika ng Panginoon sa Ebanghelyo: “Ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas nito’y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay?”

Paliwanag ng Simbahan, “we are invited to set our objectives right as we continue to follow Jesus amidst difficulties and trials; for we see today many people with wrong priorities. A real disciple of Christ is one who gives importance to God first and foremost. Nothing should matter in life but fulfilling His will, pursuing the good of others and longing for heaven.”

Kaligtasan ng kaluluwa, samakatuwid ang dapat iprayoridad natin bilang mga Kristiyano. Kung uunahin natin ang Panginoon, Siya na bahala sa lahat! Sapagkat ang hindi pagtugon sa Kanyang paanyaya ay nangangahulugang kalungkutan at kabiguan para sa atin. Ang Diyos, kung gayon ang nagbabigay ng direksiyon at kabuluhan sa ating buhay!

Narito sa wakas, ani Kristo ang daan sa tunay na kaligayahan: “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanın ang kanyang krus at sumunod sa Akin.” Iniintay ng Panginoon ang ating tugon. Kung bibigyan natin Siya prayoridad, sasaatin ang kaganapan ng buhay, at ang pangakong buhay na walang hanggan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.