Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Kalooban ng Diyos na tayo’y maging mabuting mamamayan!

0 61

‘Mula sa Diyos ang lahat’- ito ang pondo ng paanyaya ng Ebanghelyo ngayong Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon kung saan hinahamon ni Hesus ang tanan “ibigay sa Cesar ang para sa Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos.” (Mt 22:15:21)

Nais ng Panginoon matanto natin ang dahilan ng pag-iral sa mundo at sa lipunan upang makilala natin nang lubusan ang sarili. Nasa Salmong Tugunan ang susi ng tamang pag-intidi sa mga pagbasa ngayong araw: “Ang Poon ang may likha ng buong sangkalangitan.” (Slm 95)

Ginamit ni Hesus ang mismong tanong ng mga Pariseo upang bigyang diin na buong sanlibutan ay pag-aari ng Diyos. Ang Mabuting Balita ay paalala sa responsibilidad ng mga alagad sumailalim sa lahat ng lihitimong gobyerno. Ang pagigigng mabubuti mamamayan, samakatuwid ay parte ng pagbibigay puri natin sa Diyos!

Turo ni Kristo, sa ibabaw ng ating pagbabibigay pugay kay ‘Cesar’ o sa anumang gobyernong may basbas ng langit, ay ang awtoridad ng Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Giit ng Simbahan, “we are to repay to God what belongs to God— and all of us, including Caesar and all civil authorities, belong to God.”

SM food to go Banner Ad

Mahalagang paalala na tayo’y nilikha sa wagis ng Diyos; tayong lahat ay Kanyang mga anak at miyembro ng lipunang kinabibilangan. Napakalaki ng responsibilidad ng mga opisyal ng gobyerno sa pagtataguyod ng dignidad ng mga nasasakupan bilang tao, at pagbibigay proteksiyon sa kanilang mga karapatan.

Hindi lahat ng goyerno, gayunman ay para sa kapakanan ng mga pinamumunuan, at mananagot sila balang araw sa Diyos. Ayon sa Katesismo ng Iglesya, “ When earthly rulers demand what is unjust, we must resist them, as part of our witness to the authority of God.” (CCC 450) Hindi Diyos si Cesar! mariing banat ng Simbahan.

Ayon sa Simbahang Katolika, wala man tayong kakayahang patumbahin ang mga mapang-abusong pamahalan at mga lider dahil sa kanilang hamak na kapangyarihan, hindi nito inaalis ang ating responsibillidad patuloy na mabuhay nang kaaya-aya sa mata ng Diyos at mabubuting ehemplo para sa iba.

Sa huli narito ang paalala ng Iglesya sa tanan, “Just as our obedience is to God rather than to man, so also the power to live this obedience comes from God not from man. Tinanggap natin ang biayaya sa binyag upang maisakatuparan ang ating pananampalataya, nang mabuhay tayo sa lipunan na nakatuon ang paningin sa langit.

Leave A Reply

Your email address will not be published.