Katuwang sa pagnenegosyo

190

Desidido nang buksan ang pla­nong negosyo? Good! Pero kapos ang naipong capital? No worries.

Sumu­sunod ang ilan sa mga institusyong maaari ninyong makatuwang sa pagsisimula ng pangarap na negosyo:

• Multipurpose cooperatives – Kilala rin bilang mga ‘coop’, nag-o-offer ang mga ito ng iba’t ibang loan products na maa-avail ng mga kasapi sa interes na hindi masakit sa bulsa. Ito ay dahil sa ang mga kooperatiba ay tax-free. Kung business loan ang ia-avail na produkto, dapat na nakapagbukas na ang negosyong nais tustusan. Sa pagtse-check ng mga kawani ng kooperatiba sa negosyo nakasalalay kung maaapruba­han ang pagpapahiram sa halagang nais utangin.

Sa sandaling maaprubahan ang business loan, maaaring makipag-­arrange sa mga flexible terms nila sa paghuhulog ng pambayad sa loan. Sa ganitong paraan, maliit ang posibilidad na magipit ang maglo-loan dahil napaka­gaan ng pagbabayad sa coop. Kaila­ngan lang na maging kasapi ng kooperatiba upang makapag-loan dito para sa itatayong negosyo.

• CARD – Ang CARD ay isang socioeconomic institution na kumikilos upang alalayan ang mga Filipino na maiahon ang sarili sa kahirapan. Kaakibat nito, nagkakaloob sila ng loan para sa maliliit at malalaking negosyo. Nagsasagawa sila ng mga pagsisiyasat sa mga bagong miyembro kaugnay ng mga pag-aari na siyang magiging basehan ng halagang maaaring mahiram at mapaikot ng miyembro.

Bukod rito, nagbibi­gay din ang CARD ng mga seminar at workshop sa mga kasaping nagpapla­nong magtayo ng negosyo. Hindi lang pang-kapital kundi paggabay rin sa pagnenegosyo ang ibinibigay ng CARD sa mga miyembro nito.

>

• Negosyo Centers – Isa sa mga programa ng gobyerno sa ilalim ng Department of Trade and Industry (DTI), nagsisilbing tulay ito ng mga Filipinong nais na magnegosyo pero walang sapat na kaalaman sa mga institusyon at orga­nisasyong makatutulong sa kanila nang malaki upang matutuhan ang pagpapatakbo sa pinlanong negosyo.

Nagbibi­gay sila ng alalay sa pagpaparehistro, promosyon, at iba pa ng mga produkto/serbisyong nais inegosyo.

• Bangko – May mga produktong business loan din ang mga bangko na puwedeng gamiting panustos sa itata­yong negosyo. Mas mainam na mag-avail nito sa bangko kung saan mayroon nang existing account dahil posibleng mapagkalooban ng rebates at iba pang insentibo.

Ang mga bangko ay may ­kanya-kanyang customer ­assistance desks kunsaan maaaring mag-­inquire tungkol sa planong paghiram at tiyak na ikagagalak nilang maalalayan ang ­borrower sa kanilang transaksiyon.

Wala nang dahilan para magdalawang-isip sa pagbubukas ng sariling kabuhayan. Dahil sa mga nabanggit na makakatuwang sa pagsisimula nito, ang negos­yong pinapangarap ay hindi na lang mananatiling dream business kundi magiging dream come true.

Tonite – Wendys Inhouse Ad
Comments
Loading...