Abante Tonite Interactive

KULTO

700

Ano nga ba ang tinatawag na kulto at saan ito nagmula? Ito ay nagmula noon pa mang kalagitnaan ng 1800s kung kailan nabuo ang iba’t bang religious movement na ang karamihan ay tinawag na kulto. Ang kulto ay isang samahan o grupo na may matin­ding paniniwal­a o pagsamba sa isang tao o bagay. Mara­ming uri ang mga kulto. May mga kultong political, racist, polygamist, terrorist, destructive at marami pang iba. Sa Pilipinas ay nagkalat na rin ang mga kulto na kalimitan ay matatag­puan sa mga tagong lugar. Karaniwan ang isang kulto ay hindi nakikihalubilo sa karamihan ng mga tao. Sila ay bumubuo ng sarili nilang pamaya­nan o grupo. Bumababa lamang sila sa ba­yan kung sila ay mamimili ng kanilang mga pangangailangan o magre-recruit ng mga bagong kasapi. Ang patakaran ng isang kulto ay sinasabing hindi pangkaraniwan. Sila ay may mga paniniwalang ta­liwas sa paniniwala ng mga ordinaryong tao. Kalimitan sila ay kinatatakutan dahil naiuugnay sila sa satanismo.

Sa ibang bansa maraming kulto ang naki­lala ng publiko. Isa na rito ang Manson Family­. Si Charles Manson ang nagtatag ng kulto na tinawag niyang “The Family” noong 1967 sa San Francisco. Ang kanilang paniniwala ay may kinalaman sa scientology at sa­tanism. Ang brutal nilang pagpatay ang naghatid kay Charles Manson sa sentensya ng kamatayan subalit sinuwerte pang mabuhay na lang nang matagal sa bilangguan nang i-banned ang death penalty sa California.

Isa rin ang Twelve Tribes sa itinuturing na kulto. Ito ay itinatag ni Elbert Eugene Spriggs noong 1971. Ang kaalaman niya noong high school bilang counselor at carnival barker ay nagamit niya sa kanyang pamumuno bilang lider ng kulto. Ayon sa paniniwala ng kanilang kulto, walang dibisyon na namamagitan sa la­ngit at impiyerno at sa halip ay meron lamang na “three eternal destinies”.

Abante Hiring – IT dep

Ang children of God ay kinilala rin bilang isang kulto. Noong 1960, ito ay nabuo sa City of Huntington Beach, California sa pamumuno ni David Berg na isang Christian mi­nister. Kilala ang kulto sa kanilang paniniwala sa apocalypse. Para sa kultong ito, ang pakikipag-sex sa mga bata ay isa lamang ordinar­yong gawain at walang nilalabag na batas. Sa kabila ng pagkamatay ng kanilang pinuno na si David Berg, ang k­ulto ay nagpatuloy sa 70 na bansa.

Ang Heaven’s gate naman ay kultong may matinding paniniwal­a sa UFO. Magkasama itong itinatag nina Marshall Applewhite at Bonnie Nettles noong 1970. Ang kanilang grupo ay gumawa ng ingay nang mag-suicide ang kanilang 39 na miyembro sa paniniwalang isasakay ng spaceship ang kanilang kaluluwa patungo sa kalangitan.

Ilan lamang ang mga ito sa mga kultong pinag-usapan sa buong mundo. Ito ay dahil sa kanilang iba’t ibang pagtingin sa mga bagay at tao na kalimitan ay nauuwi sa isang krimen. Ang kanilang kakayahan sa panghihikayat ng mga tao ay sadyang mahirap ipaliwanag. Hind­i rin kayang ipaliwanag ng isang ordinar­yong tao ang kakaibang t­akbo ng kanilang isip at pagkilos.