Abante Tonite Interactive

Lapis at drowing

Dream Catcher

356

Napanaginipan kong nagdodrowing daw ako. Hindi ko na matandaan ang buong panaginip ko. Basta ang natandaan ko ay may hawak akong lapis at nagdodrowing ako. Hindi ko rin matandaan kung ano ang dinrowing ko. Ano ang kahulugan ng pa­naginip ko?

Ang panaginip mo na nagdodrowing ka ay indikasyon na may dapat kang kausapin para umpisahan ang pagpupursige sa isang inaambisyon mo sa buhay. Kung may mga plano ka sa buhay tungkol sa iyong mga pangarap o ambisyon, dapat mo itong isangguni sa isang taong pinagtitiwalaan, maaaring magulang, kapatid o sinumang nakatatanda sa iyo.

Dahil lapis ang gi­namit mo sa pagdodro­wing, ipinapakita naman nito na kung anuman ang mga plano mo sa hinaharap ay hindi pa solido at nangangahulugang maaari pa itong magbago. Ang lapis kapag iyong gina­mit ay maaari pang burahin kaya naman kung ikokonekta mo ito sa mga plano mo sa buhay, indikasyon ito na hindi pa masasabing permanente ang mga ito.

Ang lapis ay maikokonek din sa mga bagong landas na tatahakin, bagong relasyon at dahil bago pa ang lahat, may opsyon ka pa para gumawa ng mga adjustment na kinakailangan para mas mapaganda ang sitwasyon mo. Masasabing bukas ka pa sa anumang opsyon, bukas sa pagbabago.
Kaya naman masa­sabing positibo ang sinisimbolo ng iyong pa­naginip.

Related Posts

Ang pagdodrowing gamit ang lapis ay ikinokonek din sa iyong talent. Posibleng may mga artistic talent ka na hindi mo pa lamang ganap na napagtutuunan ng pansin. At kung sa iyong panaginip ay nangi­babaw ang damdamin na gusto mong subukan ang pagguhit, bakit hindi ito gawin? Posibleng pinaalalaha­nan ka lamang ng iyong subconscious na meron kang talentong hindi ­nagagamit at puwede mo itong gamitin sa iyong mga pinapa­ngarap.

Ang iyong panaginip ay maikokonek din sa posibleng pinagdaraa­nan mo kung saan mong i-express ang sarili mo. Maaring may iniisip ka pero hindi mo pa ganap na mabuo ang ideyang angkop sa nais mo.

Tulad nga ng unang nabanggit, kailangan mong makipag-usap sa isang taong makaka­tulong sa iyo para ganap mong mapag-aralan kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay.

Ang ating mga pana­ginip ay maituturing na paalala ng ating isip. Nasa iyo pa rin ang desisyon kung paano ito gagamitin upang maka­tulong sa aktuwal mong buhay.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispi­ritwal na aspeto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.