Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Linggo ng Banal na Santatlo: Paanyaya sa Pagpapakumbaba at Pananalig!

0 244

Ginugunita ng Simbahan ngayong araw ang Dakilang Kapistahan ng Banal na Santatlo, ang unyon sa pag-ibig ng Tatlong Persona sa Iisang Diyos- Ama, Anak at Espiritu Santo na nagsisilbing paanyaya saad ng Simbahan sa pagpapakumbaba at pananalig. Sa kasaysayan nabuo ang pahayag tungkol sa Banal na Trinidad pagdating ng Espiritu Santo.

Turo ng Iglesya, sa Pista ng ‘Santisima Trinidad’ nagbabalik-tanaw tayo kung paano nagpakilala ang Diyos sa atin. Itinanghal Siya ng ating mga ninuno na isang Diyos na may tatlong Persona- isang karunungang hindi bunga ng kathang-isip o pang-unawa ng tao kundi katotohang ibinunyag ng Diyos sa sangkatauhan sa loob ng mahabang panahon.

Ang Dogma ng Banal na Santatlo ay itinuturing na sentro ng pananampalatayang Kristiyano. Ang paniniwala ay base sa simpleng pagbabalangkas bilang Ama, Anak at Espiritu Santo na makikita sa dulo ng Ebanghelyo ni San Mateo (Cfr. Mt 28:19)

Sa Konsilyo ng Nicea (325 AD) iprinoklama ang pagka-Diyos o kabanalan ni Hesukristo; samatalang sa Konsilyo ng Constatinopole (381 AD) ang pagkakapantay-pantay ng Tatlong Persona sa Iisang Diyos.

Di ginamit ni Kristo ang salitang “Trinidad” gayunman, tinawag niya ang Diyos bilang Ama kung kanino siya ay may kaugnayan sa simula’t simula pa (Jn. 17:5). Ipinangako rin ni Hesus ang “Mang-aaliw” na siyang magdadala sa katotohanan at magpapa-alala ng Kanyang mga turo.

Giit ng Simbahan, ngayon ay araw ng pagbibigay-puri hindi lamang sa isang santo kundi sa Diyos mismo na siyang puno’t dulo ng ating buhay. Sa Banal na Santatlo, nananahan ang hiwaga at kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.

SM food to go Banner Ad

Ang ugnayan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa madaling salita ay nagsisilbing huwaran ng ating ugnayan sa isa’t isa. Hirit ng Iglesya: “The Feast of the Holy Trinity is a celebration of God’s love and friendship with us as we walk into the mystery in relationship with the Divine.”

Aminado ang Simbahan na hindi maaaring lubos na maunawan ang misteryo ng Santisima Trinidad dahil sa totoo lang ito’y isang katotohanang hindi talaga sapat na maipapaliwanagng limitadong kapasidad ng utak. At dito papasok ang mahalangang papel ng panananampalataya.

Payo ng Simbahan sa mga matatalino, “at the end of the day, we can only state that the Blessed Trinity is a much richer and grater reality than we can imagine, comprehend and talk about.” Wala tayong masasabi sa huli kundi, “Sumasampalataya ako!”

Dahil sa pagpahayag ng Diyos ukol sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng awa at pagmamahal sa sangkatauhan, natanto ng Simbahan di kalaunan na ang Santisima Trinidad ang kaganapan ng ating buhay, katuparan ng ating pag-ibig, at tugatog ng ating karunungan. Sa langit lang lubos na mauunawan ang lahat pagdating ng araw.

Sa gitna ng ating mga limitasyon, ang pananalig sa Santisima Trinidad dagdag ng Simbahan ay sadynag napakahalaga sa ating buhay, sapagkat Siya ang Diyos na ating pinagmulan, pinanggagalingan at hantungan.

Tanggapin natin ng buong pagpapalumbaba, pananalig, lugod at ipagbunyi sa ating buhay ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa huli, “Despite our limited understanding, there is much we can do to express our faith with humility because it has been revealed by Christ himself.”

Tunay ngang Tatlong Persona sa Iisang Diyos ang ating dinadakila at sinasamba. Nawa mahalin at paskop tayo sa Poon bilang pasasalamat sa lahat ng kabutihan nating tinanggap at kinabukasang inilaan Niya sa atin. Italaga nawa natin ang sarili sa Kanyang bilang ating Ama, Kapatid at Kaibigan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.