Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Lubos na kumpiyansa sa Kamahal-mahalang Puso!

0 129

Nais ng Panginoon maging parte ng ating buhay, lalo na sa pinaka-masalimuot na kalagayan at karanasan. Sa gitna ng kahirapan at karamdaman minsan kasi kinikimkim nalang natin ang sakit at kirot, lalo na kung suko na tayo sa sitawasyon katulad ngayong panahon ng pandemya.

Sa panahon ng kasiyahan napakadaling magpuri sa Diyos at magpasalamat sa magagandang pangyayari. Likas sa ating ang pagpupugay sa Poon sa mga biyaya dulot ng nag-uumapaw sa kagalakan ng ating puso. Gayunman, hindi palaging okay ang mga kaganapan sa buhay.

Sa ginta ng pagkasiphayo nahihirapan tayong isuko ang lahat sa Diyos lalo na kung mahina ang ating pananampalataya. HIndi agad tayo bumabaling sa Kanya sa gitta na kalungkutan at pagkasiphayo. Kadalasan, sinasarili natin ang nararamadamang sakit- senyal na kulang pa rin tayo sa tiwala!

Ito ang sitwasyon kapag tayo ay nakararanas ng matitinding dagok sa buhay; maging ang ating pamilya at malapit na mga kaibigan ay walang malay sa ating pinagdaraanan. Gayunpaman, alam natin na nasa Panginoong Diyos lamang natin matatapuan ang lunas at tunay na kapayapaan.

Saad ng Simbahan, hindi nagbago ang malasakit sa atin ni Kristo: “The same love that motivated Jesus to heal the sick is still present in his Sacred Heart. The same sentiments of love remain in him like when he gave sight to the blind, raised the dead to life and conferred his numerous miraculous favors.”

Diin ng Iglesya: “All sentiments of pity, tenderness, mercy, and liberality, are still in the heart of Our Lord.” Ito ang dahilan kung bakit makakaasa daw tayo na nakay Kristo ang remedyo at sagot sa lahat ng ating mga hinaing. Giit ng Simbahan, sa Diyos lamang mapapanatag ang ating kaluluwa!

Marahil, palagi nating nakakaligtaan (sa katarantahan) na mahal tayo ng Diyos at hangad Niyang makapiling tayo- kasama natin Siya higit sa lahat sa pahanon lalo na sa kadiliman at pangagapa. Ngayong nasa langit na si Hesus, mas ganap at wagas ang Kanyang pag-ibig sa atin.

Payo ng Simbahan, “we ought to make the Sacred Heart our only place of refuge in all the wants of our heart.” Kung noon pa man ay namulat na tayo sa katotohanang nasa Diyos lang ang tagumpay at solusyon sa ating kalungkutan disinsana’y ‘di na tayo nagpalinlang sa anumang nilalang at sa sariling damdamin at pasyon.

Ngayon higit kailanman, kailangan nating buksan ang atiing puso sa Diyos nang may lubos na pagtitiwala. Nasa pagkakaroon ng tunay na kumpiyansa sa Poon ang unang hakbang ng paghilom. Nawa, hayaan nating mahipo ng pagmamahal ni Kristo, ibinubulong ang mga hapis upang gumaling ang ating mga sugat.

Hindi kailanman, maaring tanggihan ng Diyos ang sinumang bukas ang kalooban at wala nang matakbuhan. Simulan nawa natin ngayong pinagpalang Panahon ng Kuwaresma na makipag-usap nang puso sa puso, damdamin sa damdamin Kay Hesus upang isiwalat ang lahat ng ating kabiguan at kasiphayuan para sa lubusang kapayapaan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.