Abante Tonite Interactive

Mabubuo ang wasak

183

Dear Kuya Rom,

Ang relasyon naming mag-asawa ay maganda sa unang limang taon. Pero nasira ang lahat nang ipakita sa akin ng kapatid ko ang litrato ng asawa kong may kasamang ibang lalaki. Ipinakita ko sa kanya ito, pero kaibigan lang daw niya ito. Kahit hindi niya inaamin, kapansin-pansin na madalas niyang ka-text ang lalaki.

Isang araw, nakita kong hindi niya suot ang wedding ring namin. Kinausap ko siya, at nauwi ito sa pag-aaway. Naghamon siyang maghiwalay kami. Hindi ko siya sinagot, at umalis ako ng bahay para maghanapbuhay.

Abante Hiring – IT dep

Pag-uwi ko, wala na siya, kasama niya ang da­lawang bata, at pati ang mga ibang gamit namin sa bahay ay kinuha niya. Palagay ko, tinulungan siya ng kalaguyo niya magbuhat.

Nag-text siya na magpadala ako ng pera para sa mga anak namin sa isang bank account.

Hindi ko naayos ang gusot. Kaya ipinagbili ko ang bahay namin, tumira na lang ako sa condo, at mag-isang nabubuhay. Winasak ng asawa ko ang buhay namin. Paano ko mabubuong muli ito? — Tirso

Dear Tirso,

Nawawasak ang buhay dahil sa pita ng laman, imoralidad, kayabangan at pagiging makasarili. Gayunman, ang isang wasak na bagay ay maaaring mabuong muli, unti-unti.

May mga bagay na puwedeng iligtas mula sa ganap na pagkawasak. Paano?

1–Mamuhay ayon sa kalooban ng Dios. Ang Kanyang kalooban ay habang buhay na magsasama ang mag-asawa, buo ang pamilya, at hindi maghihiwalay.

Buuin ninyong muli ang pagmamahalan at relasyon ninyo bilang pagsunod sa kalooban ng Dios at alang-alang sa mga anak ninyo. Iwasan ninyo ang magkaroon ng broken family.

2–Paghariin ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay siyang magtutulak sa iyo upang personal kang kumilos para bigyang halaga ang panatilihing buo ang pamilya. Huwag mong hayaang mawasak ng tuluyan ang inyong buhay.

3–Isabuhay ang pagpapatawad. Patawarin mo si misis. Siya ay naliligaw, at kailangang ibalik mo siya sa matuwid na landas ng buhay. Maaakay mo siya sa tama kung iibigin mo siya nang walang halong panghuhusga at patatawarin mo siya nang walang halong hinanakit.

4–Ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat. Gawin mo ang Kanyang kalooban at ilagay mo sa Kanyang kamay ang resulta.

Bilang responsableng ama, patuloy mong suporta­han ang iyong mga anak. Magkaroon ka ng oras para personal mong makasama sila. Maaaring hindi papayag si misis, pero may karapatan ka bilang ama na makapiling ang iyong mga anak. Hingin mo ang tulong ng isang abogado para linawin ito sa asawa mo.

Ayon sa batas, dahil si misis ang nakipaghiwalay at siya ang may sala, wala siyang karapatang humingi ng financial support para sa kanya mula sa iyo.

Ang pakikipaghiwalay ng misis mo sa iyo ay hindi nagbibigay sa iyo ng layang mag-asawa ng iba. Kaya mas mabuting mag-ibigan at magsama kayo, at buuin ninyong muli sa biyaya ng Dios kung anuman ang nawasak sa inyong buhay. May God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom