Abante Tonite Interactive

Mag-ingat sa Psychic Vampires

414

Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo may pagkakataon ba na bigla kayong nanghina na tila ‘nauupos na kandila’ matapos na may makausap na isang tao? Maaaring kayo ay biktima ng psychic vampire.

Kadalasan itong nangyayari sa trabaho, eskuwelahan, at iba pang matataong lugar bagaman nangyayari din ito kapag ang trabaho mo ay makipag-usap sa bawat taong may problema.

Dapat nating isaalang-alang na tayo ay merong energy field o tinatawag na ‘prana’ sa Hindu, ‘ki’ sa Japanese at ‘chi’ sa Chinese.

Ang enerhiyang ito ay kilala rin sa tawag na ‘life force’ na luma­lagpas at nakapaikot sa ating katawan at malinaw itong nakikita ng mga clairvoyant na kilala rin sa katagang ‘aura.’

Kapag tayo ay nabiktima ng Psychic Vampires, ang aura o energy field na ito ay nagiging manipis at ang pinakamatindi ay hindi halos makita dahil hindi matingkad at maaaring magkasakit ang taong biktima.

Para maging alerto­ tayo kontra-psychic vampire ay kailangan alam natin kung ano ang bawat kilos nila. Kadalasan sa kanila ay tila la­ging kawawa sa buhay, laging nagpapasaklolo, laging galit, yung iba ay nananakot habang may naka-engkuwentro akong ang estilo ay matanong ngunit gusto lang niyang lumakas ang pakiramdam, habang ang iba naman ay tinatapik-tapik ka o ‘di man kaya ay babatiin kung ano ang suot mo.

Karaniwang epek­to ng atake ng psychic vampire ay bigla kang nahilo kahit alam mong wala kang problema, sakit ng ulo, biglang panghihina, pagsusuka, at ang biglang pagkakasakit.

Heto ang ilan sa depensa sa psychic vampires, laging palibutan ang sarili ng kulay pu­ting liwanag (maaaring gawin ito sa meditasyon at bisualisasyon), limitahang makipag-usap sa psychic vampires, magsuot ng kristal o amulet, takpan ang sikmura ng kamay o anumang bagay at sanayin ang sarili na magkakapit ang mga kamay, maghalukipkip o ‘di man kaya magka-krus ang mga paa.

Para sa inyong mca suhestyun at tanong mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang website: www.reytsibayan.com.