Abante Tonite Interactive

Malaking pagsubok

127

Dear Kuya Rom,

Ayaw nila sa boyfriend ko, kasi nayayabangan sila sa kanya. Tumakas ako. Hindi ko sinunod ang aking mga magulang. Sinunod ko ang aking puso. Nagtanan­ ka­ming dalawa, nagpakasal sa huwes at nagsama. Maligaya ako sa aming relasyon. Maayos ang takbo ng kanyang negosyo kaya’t nakaaangat kami sa buhay.

Pagkaraan ng isang taon, dumating ang isang mala­king pagsubok. Nagkasakit ang mister ko, naospital siya at naubos ang pera namin. Napilitan siyang magpaga­ling na lang sa bahay. Nabubuhay kami ngayon dahil may trabaho ako. Ngunit wala na kaming pambili ng gamot niya. Tumutulong ang kanyang mga kapatid, pero kulang pa rin.

Mula nang mag-asawa ako, hindi na ako madalas nakikipagkita sa aking mga magulang.

Nalaman ng kapatid ko ang problema ko at sinabi niya ito sa mga magulang namin.

Tahimik lang sila. Pero kaila­ngan ko ang tulong nila ngayon sapagkat nag-aalala na ako kung ano ang mangyayari sa mister ko. Paano ako makakalapit sa kanila? — Rowie

Dear Rowie,

Dahil sa pagsunod mo sa iyong puso, tinalikuran mo ang iyong magulang at nasira ang relasyon mo sa kanila. Ang hindi mo pagsunod sa kanilang kagustuhan ay maituturing na isang kasalanan at sa tingin nila, ikaw ay rebeldeng anak.

Nilakaran mo ang daang gusto mo at ngayon, duma­ting ka sa isang hangganan. Paano ka ngayon babalik sa kanila? Narito ang ilang gabay para sa iyo:

1. Pagmamahal – Isa sa pinakamabigat na sandali sa puso ng isang magulang ay ang paglayo ng anak at isa sa pinakamahirap na gawin ay paghihintay kung kailan babalik ang anak. Tunay na nakakagaan sa puso ang makitang ang pagmamahal ng pamilya ay isang matibay na pundasyon sa buhay.

Isa sa pinakamagandang bagay na mabuting maranasan ay ang malamang hindi pa huli ang lahat para bumalik ka sa pamilya na matagal nang naghihintay sa iyo.

2. Kapatawaran – May mababang-loob na lumapit ka sa kanila at humingi ka ng tawad sa ginawa mong paglayo na nakasakit sa kanilang damdamin. Yakapin mo sila ng buong puso at walang halong pagbabalatkayo. Ipadama mo sa kanila na matagal mo nang hinahanap ang kanilang yakap at pagmamahal.

Hayaan mo silang magsalita. Bigyan mo sila ng laya na ilabas ang kanilang sama ng loob upang gumaan ang kanilang dibdib. Manahimik ka lamang. Hayaan mong maalis ang kanilang galit, bumalik ang kanilang pagmamahal na walang halong panghuhusga.

3. Katotohanan – Hintayin mong kumustahin ka nila. Sabihin mo sa kanila ang totoo, na ikaw ay maligaya sa kabila ng pagsubok na dala ng pagkakasakit ng asawa mo. Ipaalam mo sa kanila na nahihirapan kayong mag-asawa sa pera, kahit tumutulong sa inyo ang mga kapatid ng mister mo.

4. Pananamplataya – Kung walang tutulong, ipagkatiwala mo ang lahat sa Diyos at manalig na kikilos Siya upang mangyari ang Kanyang kalooban sa buhay ninyong mag-asawa.

Manalanging hipuin ng ­Diyos ang kanilang mga puso para mahabag sila sa inyo, maghari ang pag-ibig at sa huli ikaw ay mapapaluha sa ligaya. God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom