Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Manatiling bukas sa Diyos

0 76

Sa lumalalang sitwasyon dulot ng kumakalat na peste, inaanyayahan tayo ng Simbahan na manatiling bukas sa Diyos sa ginta ng mga pagsubok. Ngayong Ika-23 Linggo ng Karaniwang panahon, hinahamon tayo ni Hesus na maluwag sa loob na tanggapin ang kalooban ng Panginoon; sapagkat sa Kanya lamang nagmumula ang ating kagalingan!

Sa Ebanghelyo (Cfr. Mc 7:31-37) binuksan ng Panginoon ang bibig at taiga ng isang lalaking utal at bingi. Si Hesus ang Mukha ng Awa ng Diyos para sa atin! Sa Kanya tayo lumalapit sa gitna ng lumalalang krisis na hinaharap; tiwala na Siya lamang ang makatutulong sa atin sa patuloy na hagupit ng malupit na tandaha na biglang bumulaga sa daigdig.

Paanyaya ng Simbahan, “hilingin natin na habang pinagagaling tayo ng Poon, matututunan nating maging mga mukha ng Kanyang mahabaging Awa, nang sa gayo’y maging mga tanda tayo sa kapwa ng Kaharian ng Diyos.” Bibibigyang diin ng Iglesya ngayong araw ang salitang “Ephphata” ni Hesus sa Ebanghelyo na ang ibig sabihi’y “Buksan”.

Sa Bibliya, ang pagbabalik ng paningin sa mga bulag ang isa sa mga katibayan ng pagdating ng kaligtasan sa mga sawimpalad. Ang makapangyarihang salita ni Hesus sa maysakit sa Ebanhelyo ay tunay na nagbibigay pag-asa para sa ating walang mabalingan sa gitna ng paghihirap. Hinihimok tayo samakatuwid ng Diyos na manatiling bukas.

SM SuperKidsDay Banner Ad

Paano makakamit at milagrong laan ng Diyos sa mga patuloy na nakakapit sa Kanya? Saad ng Simbahan, “The Gospel assures us that God ramains faithful to us no matter what! He relates to us in times of need and suffering. He takes us by the hand and leads us to salvation just as he did to the man in the Gospel. But we must remain open and ready to be lead by Him!”

Samakatuwid, upang mapawi ang takot sa ating puso dahil sa walang kasiguruhang kinabukasan, kinakailangang dumulog tayo nang buong pananalig sa Panginoong Diyos maluwag na tinatanggap ang ating mga pagkukulang at nagawang kasalanan sa Kanya. Sapagkat sa pagtanggap natin sa sarili bilang makasalanan nagsisimula ang biyaya (San Agustin).

Ikalawa, tanggapin natin ang katotohanang, “No man is an island” (John Donne) Kung nais nating gumaling, hayaan nating tulungan tayo ng mga malapit sa atin. Magkaroon tayo ng tiwala sa kabutihan ng iba. Huwag tayong magkubli o magtago sa iniindang sakit, baka lalo tayong mapariwara o makahawa. May pag-asang matatanaw kung magkakapit-bisig ang bawat isa!

Sa huli, umasa tayo sa Diyos nang buong puso at pananalig. Sa Kanya lamang nagmumula ang ating kaligtasan. Diin ng Simbahan, “hangga’t hindi nating isinasa-isang tabi at isinusuko ang kalooban sa Kalooban ng Ama, mahihirapan tayong mabukasan upang tanggapin ang kanyang pagpapala. Nawa ipanatag natin ang ating sarili sa kaalamang patuloy na kumikilos at hindi natutulog ang Diyos!

Leave A Reply

Your email address will not be published.