Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Manatiling bukas sa galaw ng Diyos ang ating buhay!

0 87

Maraming pangyayari at kaganapan sa ating buhay na hindi natin lubos na maintindihan at maipaliwanag. Kadalasan, misteryoso at nakagugulat ang mga galaw ng Diyos kaya’t malimit tayo ay nasusorpresa. Sa gitna ng lahat, patuloy ang ating pagkapit sa Panginoong lumikha sa atin nang buong tiwala at pananalig.

Turo ng Simbahan, katulad ng maliliit na buto ng mustasa (Cfr. Mk 4:26-34) ang Kaharian ng Diyos ay itinanim ng Poon sa puso ng bawa’t isa sa atin. Hindi natin batid kung kailan ang ‘anihan’ o kailan hihingin sa atin ng Diyos ang bunga, gayunpaman, makaaasa tayo sa patuloy na paglago ng binhi na Kanyang ipinunla.

Ngayong Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon, inaanyayahan tayo ng Iglesya na manatiling bukas sa galaw ng Diyos sa ating buhay, lalo’t higit nabubuhay tayo sa pananampalataya (2 Cor 5:7). Angkop at napapanahon ang tema ngayong nagpapatuloy na pandemya kaya’t paanyaya ng Simbahan: “As we walk by faith not by sight, let us strive to live according to God’s will and grow spiritually vigorous under his watchful care.”

Totoong naparakaming bagay sa mundo ang hindi natin kayang intindihin, maraming karanasan ang ‘di natin kayang ipaliwanag katulad ng biglaang pagkalat ng COVID-19. Tanging sa panalangin at pagdulog nalang sa Diyos malimit ang ating natitirang paraan nang magkaroon ng pag-unawa sa mga hiwaga ng buhay.

SM SuperKidsDay Banner Ad

Sa liwanag ng pananampalataya lamant natin matatatanto na niloob ng Panginoong Diyos na tayo ay ‘itanim’ o ilagay o sa mundo. Sa gitna ng ating ‘pangangapa’ o pagbibibigay kabuluhan sa mga bagay at pangyayari sa araw-araw panatag ang ating loob na hawak ng Poong Lubos na Makapangyarihan at Maalam, ang ating buhay at kinabukasan.

Giit ng Simbahan, tanging pananalig sa Diyos ang magbibigay katuturan sa lahat ng ating pinagdaraan, sapagkat Siya ang ating pinagmulan at patutunguhan. Siya ang ‘Alpha at Omega’ ng ating pag-iral. Katulad ng aral ng talinhaga ng butil ng mustasa sa Mabuting Balita, sadyang nakapahiwaga ng plano ng Panginoon sa atin, subalit nangyayari kaya ‘di puwedeng ikaila!

Nabubuhay tayo hindi sa sariling paningin kundi sa pananampalataya, kaya’t mahalagang manatiling bukas sa Diyos. Kalooban Niya na makamit natin ang kaganapan at kasaganahan habang nakatuon ang ating atensiyon hindi lamang sa kasalukuyan kundi higit sa lahat sa langit; sapagkat tayo ay nakalaang makasama ng Niya sa buhay na walang hanggan sa Kanyang Kaharian.

Pithaya ng Simbahan para sa tanan ang pagiging matiyaga sa pananalig sa Diyos. Maaring hindi natin lubos na maintindihan at maipaliwanag kung bakit nangyayari ang mga nangyayari sa ating buhay sa ngayon, ngunit sa ating pagtitiyaga sa katapatan at patuloy na pag-asa sa Poon, pagdating ng panahon lahat ay magiging malinaw at ating maiintindihan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.