Abante Tonite Interactive

MARCOS 12:26-27

46

Tungkol naman sa muling pagkabuhay hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punongkahoy?

Related Posts

JUAN 3:13

LUCAS 6:22

LUCAS 6:18-19

Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, ‘Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob.’

Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo!