Abante Tonite Interactive

MATEO 10:24-25

57

“Walang alagad na higit kaysa sa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang pa­nginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang panginoon. Kung ang puno ng sambaha­yan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay!”