Abante Tonite Interactive

MATEO 10:5-7

50

Ang labindalawang ito’y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan: “Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil, o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos.