Abante Tonite Interactive

MATEO 17:14-16

32

At pagdating nila sa karamihan, ay lumapit sa kaniya ang isang lalake, na sa kaniya’y lumuhod, at nagsabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalake: sapagka’t siya’y himatayin, at lubhang naghihirap; sapagka’t madalas na siya’y nagsusugba sa apoy, at madalas sa tubig. At siya’y dinala ko sa iyong mga alagad, at hindi nila siya mapagaling.