Abante Tonite Interactive

MATEO 19:8-9

72

Sumagot si Jesus, “Dahil sa katigasan ng inyong ulo kaya ipinahintulot ko si Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo: sinumang lala­king humihiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan libas sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. [At ang mag-asawa sa babaing hiniwalayan ay nangangalunya rin.]”