Abante Tonite Interactive

MATEO 6:7-8

75

Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga Hentil.

Related Posts

JUAN 3:13

LUCAS 6:22

LUCAS 6:18-19

Ang akala nila’y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan.

Sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya.